Gå till innehåll

SSF

RIM 2023 Scenen. Foto: Bildbyrån.

Riksidrottsmöte i Uppsala 2023. Foto: Bildbyrån.

Riksidrottsmötet 2023

Många beslut fattades när representanter för de svenska idrottsförbunden samlades under tre dagar för det stora Riksidrottsmötet, där beslut tas för idrottsrörelsens framtid. Här följer en kort sammanfattning.

– Efter pandemiåren var det otroligt givande för hela Idrottssverige att åter få träffas och ses fysiskt igen. Som vanligt sker det mycket nätverkande under fikapauserna, då välbehövliga kontakter knyts. I allmänhet får vi på en viktig överblick om vad som händer runt om i landet och inom olika förbund, säger Elisabeth Egnell, tillförordnad generalseketerare på Svenska Skidförbundet.

Riksidrottsmötet (RIM) är svensk idrotts högsta beslutande organ. Mötet som hålls vartannat år genomfördes denna gång i Uppsala 26–28 maj. På plats för att representera Svenska Skidförbundet fanns, förutom Elisabeth, även förbundsordförande Karin Mattsson och styrelseledamöterna Anders Furbeck, Eva-Lena Frick och Johan Starck. Dessutom Mattias Claesson, strategisk kommunikationschef.

– RIM 2023 i Uppsala var ett mycket välarrangerat årsmöte, vi vill passa på att skicka ett stort tack till RF-SISU Uppland för det, säger Elisabeth.

Digital agenda och inspelningar (länk till rf.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elisabeth Egnell och Johan Stark Hockeyförbundet samtalar. Foto: Bildbyrån.

Livligt samtal mellan SSFs Elisabeth Egnell och Johan Stark från Hockeyförbundet. Foto: Bildbyrån.

Många viktiga frågor för svensk idrotts framtid avhandlades, en ny styrelse valdes in och nya idrottsförbund välkomnades till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

– Mötesstämman var ense om det mesta, de flesta av motionerna gick på Riksidrottsstyrelsens förslag, vilket är ett tecken på ett enat idrotts-Sverige. En av de mest diskuterade punkterna handlade om E-sportsförbundets inkludering i RF, vilket också blev utfallet efter omröstning. Det hölls även ett längre "pass" kopplat till Trygg Idrott, i både det proaktiva och reaktiva arbetet kring detta. Andra intressant diskussioner berörde idrottsrörelsens hantering av elvaårspuckeln, elitidrott 2030 samt subsidiaritetsprincipen och förbundens fortsatta autonomietet. På det stora hela var det viktiga samtal, där det blev tydligt att det finns en enorm kraft inom idrottsrörelsen som vill ta plats i samhällsdebatter och tillsammans strävar efter idrott hela livet, säger Elisabeth.

Här följer en kort sammanfattning...

Trygghet i fokus

Riksidrottsmötet gav Riksidrottsstyrelsen ett uppdrag att se över Riksidrottsförbundets stadgar dvs. idrottsrörelsens gemensamma regelverk inför nästa RIM som genomförs 2025, för att tydliggöra barnrättsperspektivet inom idrottsrörelsen och se över regelverket för bestraffningar. Även regelverket för legitimationsregler för tränare, domare m.fl. och licensregler för föreningar ska ses över.

RF-stämman beslutade att tillsätta två utredningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ta ett helhetsgrepp i frågan.

Hållbar idrott

Redan vid RIM 2019 beslutades att idrotten skulle ta ett gemensamt grepp kring hållbar utveckling. Sedan dess har en idrottsövergripande hållbarhetspolicy fastställts. Nästa steg blir att ta fram en hållbarhetsstrategi, med tillhörande handlingsplan, som visar hur idrottsrörelsen ska bidrar till målen i Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bra och hållbara anläggningar är ett prioriterat fokusområde i Svenska Skidförbundets "Strategi 2026". Inför stämman fanns förslag om mål för hållbara anläggningar. Under RF-stämman beslutades att anläggningsfrågan ska inrymmas i RFs nya hållbarhetsstrategi/-plan.

RFs hållbarhetsarbete kommer följas upp i den idrottsrapport som Riksidrottsförbundet presenterar vartannat år.

Mingel i korridorerna på RIM 2023. Foto: Bildbyrån.

Viktigt nätverkande i pauserna under RIM 2023. Foto: Bildbyrån.

Elitidrotten stärks

Beslut togs om att fortsätta utveckla stödet till svensk internationell elitidrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom ramarna för det Elitidrott 2030-projekt som sker via samverkan av Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté och Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Bland annat kommer de fortsätta utveckla en effektiv och ändamålsenlig organisering av stödet till elitidrotten och analysera hur man kan intressera staten att bidra till en väsentlig resursförstärkning. Parallellt ska de också analysera hur nya, kommersiella rättigheter kan skapas, var organisation för sig och organisationerna tillsammans.

Tre nya förbund

Under stämman välkomnades tre nya förbund. Från och med nu ingår E-sportsförbundet Länk till annan webbplats. och Förbundet för funktionell fitness Länk till annan webbplats. i RF, medan Schackförbundet Länk till annan webbplats. valdes in i SISU Idrottsutbildarna.

Val till styrelsen

Som vanligt avslutades RIM med val/omval. Till ny ordförande för RF och SISU Idrottsutbildarna, efter Björn Eriksson som valt att inte ställa upp för omval, valdes Karl-Erik Nilsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sofia Domeij, Robert Casselbrant och Sammi Kaidi valdes in som nya ledamöter i styrelsen. SSFs vice ordförande Stefan Bessman har två år kvar på sitt förordnande.

Samtliga ledamöter i Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen för SISU Idrottsutbildarna är: Karl-Erik Nilsson, ordförande, Anna Iwarsson, ledamot, Erik Söderberg, ledamot, Marie Hedberg, ledamot, Robert Casselbrant, ledamot, Sammi Kaidi, ledamot, Sofia Domeij, ledamot, Stefan Bessman, ledamot, Toralf Nilsson, ledamot, Victoria Escobar, ledamot och Åsa Llinares Norlin.

 

Senast uppdaterad
2023-06-04
Publicerad
2023-06-02
Skribent
SSF

UPPTÄCK MER

Välkommen på anläggningsforum den 10 januari

Onsdagen den 10 januari hälsar vi alla välkommna till nästa anläggning...

LÄS NYHETEN

Gott nytt skid- & snowboardår

Den nya säsongen har startat bra med massor av snö för både stora och ...

LÄS NYHETEN

God jul önskar vi på Svenska Skidförbundet

Med snö i stora delar av landet vill vi passa på att önska alla en rik...

LÄS NYHETEN

Totalt 18 skidåkare uttagna till världsungdoms-OS 2024 i Sydkorea

Den 19 januari till 1 februari arrangeras den fjärde vinterupplagan av...

LÄS NYHETEN

Rösta på Ebba och Sandra i Jerringpriset – så här gör du

Båda våra skidstjärnor Ebba Andersson och Sandra Näslund är med i slut...

LÄS NYHETEN

Accelerationsstödet gav Saxnäs fjällskola minipark – “Varje rast är det brädan på”

Med hjälp av Accelerationsstödet kunde Klimpsfjälls alpina klubb tills...

LÄS NYHETEN

Välkommen på anläggningsforum den 10 januari

Onsdagen den 10 januari hälsar vi alla välkommna till nästa anläggning...

LÄS NYHETEN

Gott nytt skid- & snowboardår

Den nya säsongen har startat bra med massor av snö för både stora och ...

LÄS NYHETEN

God jul önskar vi på Svenska Skidförbundet

Med snö i stora delar av landet vill vi passa på att önska alla en rik...

LÄS NYHETEN

Totalt 18 skidåkare uttagna till världsungdoms-OS 2024 i Sydkorea

Den 19 januari till 1 februari arrangeras den fjärde vinterupplagan av...

LÄS NYHETEN

Rösta på Ebba och Sandra i Jerringpriset – så här gör du

Båda våra skidstjärnor Ebba Andersson och Sandra Näslund är med i slut...

LÄS NYHETEN

Accelerationsstödet gav Saxnäs fjällskola minipark – “Varje rast är det brädan på”

Med hjälp av Accelerationsstödet kunde Klimpsfjälls alpina klubb tills...

LÄS NYHETEN

Svenska Skidförbundet 115 år

Den 11 december är det dags att fira ännu en milstolpe i Svenska Skidf...

LÄS NYHETEN

Skidpionjären Vivi-Anne Wassdahl har gått bort

Hon vann rekordmånga SM-medaljer och ingick i det svenska alpina lands...

LÄS NYHETEN

Positivt Tugg – så har Gävle Skidkamrater skapat trygg idrott

Sedan 2021 har Gävle Skidkamrater tredubblat antalet aktiva barn och u...

LÄS NYHETEN

Huvudsponsor