Gå till innehåll

SSF

En bild

Historik – det här har hänt

Ända sedan beskedet från FIS kom att fluorvallor skulle förbjudas har SSF arbetat aktivt med frågan. Här följer en kronologisk resumé.

2023

2022

2021

 • Vintern 2021/2022: FIS genomför tester av den uppdaterade testapparaturen.

2020

 • 9 oktober: FIS meddelar att förbudet mot fluorvallor skjuts upp till säsongen 2021/2022.

 • 9 oktober: SSF skickar en skrivelse till FIS Council med en begäran och vädjan att skjuta upp fluorförbudet ett år.
 • 1 oktober: Digitala FIS-möten. Vi avvaktar resultatet av dessa och återkommer med information.
 • 25 september: Inga nya beslut har tagits eller kompletterande information från FIS har inkommit. Vi fortsätter ha löpande kontakter med flera olika nationer. Vår hållning gäller, dvs att en kontrollfunktion måste finnas på plats i god tid för att detta förbud ska kunna efterlevas. Det finska skidförbundet har skickat en skrivelse till FIS med samma budskap, inklusive en vädjan om att skjuta upp beslutet. FIS council har möte den 9 oktober, värt att notera är att detta endast är sju dagar innan den alpina världscupen startar. Som det är nu så upplever vi att hela skidvärlden står i vänteläge inför beslutet.

 • 18 september: FIS har meddelat att workshopen i Tyskland den 23–24/9 inte kommer genomföras, eftersom testverktyget ännu inte är klart. FIS återkommer med information under oktober. SSF har efter detta besked intensifierat dialogen med andra länders förbund. Ski Classics (den privata långloppscupen) har meddelat att även de följer beslutet att använda fluorfri valla och att de kommer införa tester under sina tävlingar.
 • 11 september: SSF har svarat på FIS respons på den skrivelse vi skickade den 24 augusti. Vi förtydligar än en gång vikten av att ett fungerande kontrollsystem måste finnas på plats före säsongsstart och att vi ser stora utmaningar ifall kontrollsystemet inte finns på plats.
 • 4 september: FIS har svarat på skrivelsen (se 24/8) och meddelar att regeln gäller som den är skriven (se 28/8), utveckling av testmetod fortsätter enligt plan, kommer vara utvärderad samt på plats när tävlingssäsongen startar. Beslutet att alla nivåer inom skid- och snowboardsporten inte ska använda fluorvallor gäller således fortfarande. Samarbete pågår de finska och norska skidförbunden inför FIS workshop (i mitten av september) då testverktyget kommer användas på vallade skidor, med varierande fluorhalt. Frågan om hur fluorförbudet påverkar fästvallning (vissa fästvallor innehåller fluor) tas upp under workshopen. Rapport publiceras på denna sida.
 • 28 augusti: Svar på frågan nedan ”Gäller detta förbud även under nationella tävlingar?” uppdaterades.
 • 24 augusti: FIS rekommendationer kring rengöring från fluor, video och skriftliga instruktioner på svenska och engelska publiceras av SSF.
 • 24 augusti: En skrivelse har skickats till FIS från SSF, genom förbundsordförande Karin Mattsson, där vi förtydligar att det är mycket viktigt att en väl fungerande "kontrollfunktion" måste finnas framtagen i god tid innan tävlingssäsongen för att fluorförbudet ska kunna efterlevas. Samma framställan har även skickats in till FIS av Ski Classics (den privata långloppscupen).
Senast uppdaterad
2023-09-27
Publicerad
2023-05-30
Skribent
SSF

Huvudsponsor