Gå till innehåll

SSF

En bild

Frågor och svar kring fluorvalla

Vi vet att det finns många frågor kring införandet av förbud för fluorvalla. Här försöker vi ge svar på några av dem.

Varför har förbudet tillkommit?

Detta beslut har kommit till eftersom många studier har visat att det finns höga halter av några av de farligaste per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) i just skidvallor, fluoret är cancerogent och inte hälsosamt för någon att hantera. Enligt Naturvårdsföreningen bryts dessa PFAS-ämnen i princip aldrig ned i naturen. De tas istället upp av både växter och djur, förorenar dricksvattnet och maten vi äter. Studier, både på människor och djur, visar också att PFAS kan orsaka leverskador, njurskador, försämrat immunförsvar och hormonrubbningar.

LÄS MER: Forskningsinstitutet RISE faktablad Länk till annan webbplats. som riktar sig just till skidvärlden.

När och hur kommer kontroller genomföras?

Kontroll kan ske före start men kan även göras efter målgång. För att kunna utföra tillförlitliga fluortester har FIS, tillsammans med en extern leverantör, utvecklat ett testverktyg för att kunna spåra rester av fluor. Det tar några sekunder att få ett resultat om vallan innehåller spår av fluor.

I och med att det är svårt att få utrustningen (skidor, borstar och verktyg) helt fluorfri kommer en "felmarginal" (ett gränsvärde) finnas. Detta gränsvärde kommer dock vara så lågt att fluoret inte ger utövaren någon konkurrensfördel. Att tillföra nytt fluor i form av vallor eller toppningsprodukter, även fast de innehåller en mycket låg fluorhalt, kommer således inte vara möjligt utan att passera gränsvärdet. All vallning måste hädanefter vara fluorfri.

Hur rengör jag material och utrustning från fluor?

FIS har sammanställt rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för rengöring som har översatts till svenska.

Vad gör jag med "fluorrester"?

Det är viktigt att så mycket som möjligt av fluorresterna lämnas in som farligt avfall på en återvinningscentral. Bara då bränns det i tillräckligt hög temperatur för att PFAS ska kunna förstöras (över 1 200 grader). Det är inte helt klarlagt om detta är tillräckligt för att helt förstöra PFAS, men det är i dagsläget det bästa alternativet som finns enligt Naturskyddsföreningen.

Vad händer om fluor upptäcks?

Om testresultatet visar spår av fluor som är högre än gränsvärdet (se ovan När och hur kommer kontroller genomföras?) före start får åkaren startförbud eller får byta skidor. Finns det spår av fluor efter tävling som är högre än gränsvärdet blir åkaren automatiskt diskvalificerad. För att kunna tävla på skidor/snowboards som tidigare har vallats med fluorprodukter måste utrustningen rengöras från fluor enligt FIS rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En viktig parameter att hålla koll på är det inte finns för hög fluorhalt på annan utrustning (exempelvis borstar, fodral etc.) som kan föras över på skidor/snowboards, rekommendationerna innehåller även instruktioner för rengöring av vallautrustningen.

Vilka vallor kommer användas istället? Hur användarvänliga är de nya produkterna?

Fluorvallor är inte alltid det bästa valet. I många fören finns det fluorfria produkter som till och med är bättre än traditionella fluorvallor. Utveckling av nya fluorfria vallor pågår hos vallafabrikanterna. Hälsa, miljö och säkerhet är högt prioriterat i utvecklingsarbetet, så både ur arbetsmiljö och miljöperspektiv är åtgärden med fluorfria tävlingar ett stort steg i rätt riktning.

Gäller detta förbud även nationella tävlingar?

FIS har i de uppdaterade allmänna regelverken skrivit in en regel med förbudet, för samtliga idrotter. Översatt till svenska lyder texten:

222.8 Förbud mot valla innehållande fluor

Användning av vallor innehållande fluor eller toppningsprodukter innehållande fluor är förbjudet inom samtliga FIS-discipliner och tävlingsnivåer. Fluorvalla kan vara en fördel vid tävling, användning vid tävling resulterar i diskvalifikation (se tävlingsregler och utrustningsreglemente).

I och med att det i regeln står att förbudet gäller "samtliga FIS-discipliner och tävlingsnivåer" så gäller förbudet under såväl internationella som nationella tävlingar.

För nationella tävlingar och motionslopp innebär detta att samtliga tävlingar/lopp som finns upptagna (sanktionerade) i den nationella tävlingskalendern (se ta.skidor.com Länk till annan webbplats.) omfattas av beslutet. Exempelvis omfattas samtliga Vasaloppets tävlingar/lopp och även den alpina "Lilla Världscupen" av regeln.

Senast uppdaterad
2023-09-27
Publicerad
2023-05-23
Skribent
SSF

Huvudsponsor