Gå till innehåll

Backhoppning

Backhoppning

Domare och TD

På alla tävlingar finns det domare och TD. TD är den tekniske delegat som tillsammans med tävlingsorganisationen har huvudansvaret för tävlingen. TDn har även en TD-assistent. Beroende på tävlingens storlek och backe finns även 3–5 domare.

Varje höst genomförs kurser för domare och TD. Kursens innehåll är riktad både till nationella och internationella funktionärer. Nedan följer en kort sammanfattning med det viktigaste om vad som gäller för de olika posterna.

Distriktsdomare

För att bli distriktsdomare måste man gå en distriktsdomarkurs. Kurserna ges på flera ställen i Sverige. Kurserna ger dig grunderna i bedömning av hopp. Som distriktsdomare är du berättigad att döma tävlingar i backar upp till K60, men inga mästerskapstävlingar. Som distriktsdomare måste du gå kurs minst vartannat år för att behålla ditt pass.

Nationell domare

För att bli nationell domare måste du först anmäla dig som kandidat och om du blir antagen gå den nationella kursen som avlutas med en examination. Därefter ska du ha minst två uppdrag under det kommande året fram till nästa kurs. Sedan väntar ytterligare en kurs innan du är nationell domare. Som förbundsdomare måste du gå den årliga kursen minst vartannat år för att behålla ditt domarpass.

Internationell domare

För att bli internationell domare krävs att du har varit nationell domare i tre år och gått den nationella kursen under de senaste tre åren. Därefter ska du genomföra två FIS-kurser, med minst två års mellanrum. Du ska ha minst fem uppdrag om året och tidigast på det tredje kandidatåret får du genomföra den praktiska examinationen som innebär att du dömer en COC- eller FIS- tävling.

Du ska vara max 43 år vid starten av utbildningen och max 45 år vid examination, dispens kan dock förekomma. Du ska kunna tala minst ett utländskt språk varav ett ska vara engelska eller tyska.

Som internationell domare måste du gå den nationella kursen varje år och ha minst tre uppdrag per år (weekends), varav ett internationellt för att få uppdrag kommande säsong. Det betyder att om ett tävlingsarrangemang är över två dagar så räknas det som ett uppdrag. Om det är över en dag är det ett uppdrag. Tanken är helt enkelt att domarna ska vara i backen så mycket som möjligt.

Teknisk delegat

För att bli teknisk internationell delegat krävs att du går den nationella kursen, därefter genomför minst ett uppdrag som TD eller TD-assisten (beroende på tävlingens art) och därefter deltar på den nationella kursen igen.

Internationell TD

För att blir internationell TD krävs att du har varit nationell TD i minst tre år och har god kunskap om konstruktion av hoppbackar, snöpreparering och -tillverkning, tävlingsorganisation och vindars påverkan på tävling.

Du ska gärna vara/ ha varit domare, tävlingsledare eller dylikt under de senaste tre åren. Du genomför den internationella kursen med examination och om du får godkänt på det teoretiska provet kan du bli uttagen av FIS för att genomföra praktiskt prov i samband med en internationell tävling (inte världscup eller mästerskap).

Du får vara max 50 år vid examinationen och ska kunna minst ett utländskt språk, varav det ena ska vara tyska eller engelska. Som internationell TD måste du ha tre uppdrag om året, varav ett internationellt. Du måste också gå på den nationella kursen varje år och på den internationella kursen vartannat år.

Håll koll i vår utbildningskalender när kurserna genomförs!

Senast uppdaterad
2022-12-25
Publicerad
2022-12-14
Skribent
Ida Karlsson

Main partner

Premium partner

Team partner