Gå till innehåll

Längdåkning

Längdåkning
En bild

Färdighetsmål 15-16 år

Hur blir man bra förberedd inför junioråldern? Utifrån utvecklingsmodellen Blågula vägen, boken Skidor för ungdom, tester och elittränarkårens erfarenheter presenteras här färdighetsmål för äldre ungdomar, 15-16 år.

Målen syftar till att beskriva vilka basfärdigheter ungdomar kan sträva efter för att utvecklas mot nationell eller internationell elit som junior och sedermera senior. Det handlar bland annat om att komma bra förberedd inför juniorträningen. Färdighetsmålen kan användas som ett inspirerande stöd till föreningar och ledare i deras arbete att vägleda sina ungdomar. I längdskidträningen skapas extra motivation genom att sätta personliga mål som inte bara är kopplade till tävlingsverksamhet.

Genom att försöka nå målen skapas förutsättningar att få mer kunskap och bli mer förberedd i och kring sin idrottssatsning. Färdighetsmålen ska även motivera till ett livslångt idrottande genom att idrottaren ges möjlighet att utveckla en stark och allsidig grund.

Att se helheten i sitt idrottande är en central del för att lyckas med sin målsättning. Det handlar inte bara om fysiska och idrottsliga förmågor. Psykiska och sociala förmågor är minst lika viktiga. Därför beskriver färdighetsmålen både mål som är kopplade till idrottsprestationen och mål som är av mer allmän karaktär.

Kom ihåg att ungdomar i dessa åldrar utvecklas olika och har olika förutsättningar inom respektive område. Det är därför eftersträvansvärt att utgå ifrån respektive individ vid målsättning, genomförande och uppföljning.

Ytterligare kunskap och förståelse kring färdighetsmålen tas upp i våra tränarutbildningar som riktar sig mot ungdomar samt juniorer och seniorer.

Klicka här Pdf, 9.9 MB. för att ta del av Färdighetsmål längdskidor 15 – 16 år (PDF).

Senast uppdaterad
2022-12-20
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Ida Karlsson
Kontaktperson
Jenny Limby
jenny.limby@skidor.com
070-370 00 93

Main partner

Premium partner

Team partner