Gå till innehåll

Längdåkning

Längdåkning

Längdråd

Längdrådets uppgift är att vägleda och stödja verksamheten inom grenen längd. Rådet ska vara delaktigt i framförallt frågor som avser den nationella verksamheten.

Beslut som avser nedan angiva områden fattas av ansvarig tjänsteperson och ska ha beretts i eller på annat sätt ha förankrats i rådet.
Ansvaret för fattade beslut ligger primärt hos beslutsfattande tjänsteperson och ytterst hos förbundsstyrelsen.

I budgetfrågor, marknadsfrågor och frågor som specifikt rör landslagens
verksamhet är rådet remissinstans vid behov. Rådet kan också på eget initiativ lämna råd och synpunkter till grenchef, nationellt ansvarig och till
förbundsstyrelsen i sådana frågor.

Rådet ska vara involverat i följande områden:

  • Nationellt tävlingsprogram
  • Nationella regelfrågor
  • Strategiska frågor som rör barn & ungdom
  • Nationell utbildningsplan
  • Delaktigt i strategisk planering för skid-Sverige

Undergrupper kan utses inom rådet när frågor inom dessa områden behöver beredas. Rådsmedlemmar med extra god insyn i respektive frågeställning kan av rådet utses som kontaktpersoner inom dessa frågor.

Rådet består av 6–8 medlemmar som tillsätts med mandatperiod på två (2) år där arbetet leds av en ordförande med mandatperiod på två (2) år.

Medlemmar i rådet föreslås av FD, nationellt ansvarig och Grenchef till
förbundsstyrelsen som utser medlemmarna inkluderat ordförande för rådet.

Nomineringar från distrikt och regioner eftersträvas.
Rådet ska bestå av personer med kompetens inom och erfarenhet av grenen som kan bidra till utvecklingen av grenens nationella verksamhet.

Längdrådet har nedanstående ledamöter:

Johan Starck, ordförande
E-post:starck.johan@gmail.com
Telefon: 073-0828759

Annika Dahlman, regler och TD
E-post: annika_dahlman@telia.com
Telefon: 072-507 70 35

Linnea Stider, Skidor hela livet, bredd och motionsfrågor, långlopp.
E-post: linnea.stider@hotmail.com
Telefon: 073-8366344

Cathrine Engman, utbildning, RIG och högskola
E-post: cathrine.engman@edu.lycksele.se
Telefon: 070-669 93 97

Johan Ericson, rullskidor & ledarskap
E-post: johan.ericson@skidor.com
Telefon: 070-513 11 52

Hans Jacobsson, nationell elit, föreningskontakt elitklubbar
E-post: hans.jacobsson@outokumpu.com
Telefon: 070-0881650

Torbjörn Lundkvist, anläggningar
E-post: torbjorn.lundkvist@hotmail.se
Telefon: 070-5140540

Johan Blick, Barn & Ungdom
E-post: johan_b_92@hotmail.com
Telefon: 073-5607218

Senast uppdaterad
2023-11-27
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Ida Karlsson

Main partner

Premium partner