Gå till innehåll

SSF

Matchfixning

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt, förändra eller påverka utgången av en idrottstävling, för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen i, eller resultatet av idrottstävlingar, i syfte att dra fördel eller vinning för sig själv eller andra.

Vad är matchfixning?

Förenklat innebär matchfixning att på ett otillåtet sätt manipulera resultatet i en idrottstävling för att gynna sig själv eller andra.

Matchfixningen är ofta kopplad till vadhållning men kan också ske av andra anledningar, som sportsliga incitament.

Resurser

Antimatchfixningsreglemente

Det är viktigt att du som är en del av den svenska idrottsrörelsen, vare sig det är som idrottare, ledare, domare eller annan funktionär, tar ansvar för ditt förhållningssätt till spel och vadhållning på din egen idrott och följer de regler som satts upp i antimatchfixningreglementet Länk till annan webbplats.. På så sätt kan vi tillsammans upprätthålla den grundläggande värderingen om rent spel inom idrotten.

Min match

Min match är svensk idrotts gemensamma satsning för att tillsammans med Polisen och Svenska Spel skydda idrotten mot matchfixning. Där hittar du bland mycket annat RF:s webbutbildning mot matchfixning och en tipsfunktion där du anonymt kan rapportera misstankar om matchfixning.

Till startsidan Min match Länk till annan webbplats.

Tipsa om matchfixning

Riksidrottsförbundet har lanserat en visselblåsarfunktion där du kan anmäla misstänkt matchfixning. Vem som helst kan lämna anonyma tips om misstänkt matchfixning eller otillåten vadhållning. Tips tas emot via telefon, e-post eller webbformulär.

RFs tipsfunktion Länk till annan webbplats.

Idrottens matchfixningsutbildning

Till utbildningen (RF SISU) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad
2023-01-05
Publicerad
2022-12-08
Skribent
Lotte Jernberg, SSF
Kontaktperson
Katarina Fahlén
katarina.fahlen@skidor.com
070-372 20 41

Huvudsponsor