Gå till innehåll

SSF

En bild

Ansökan nationell idrottsutbildning NIU

Information om hur och när du ansöker till NIU, hur antagningen går till och vilka urvalskriterier som finns.

Ansökan

Ansökan till våra NIU är öppen 1 oktober–1 december.

Ansökningsformulär Länk till annan webbplats. (nytt fönster)

Så här går antagningen till

För att bli antagen till ett NIU gäller att varje elev genomgår ett idrottsligt urval. Svenska Skidförbundet, är ansvariga för den idrottsliga urvalsprocessen tillsammans med respektive NIU-skola.

Urvalskriterier

Urvalskriterier baseras på både kvalitativa och kvantitativa kriterier. Följande tas med i bedömningen, att eleven:

  • har uppvisat en god färdighet i skidor/snowboard,
  • har insikt om vad en elitsatsning innebär samt bedöms ha en framtida positiv utvecklingspotential inom sin idrott,
  • har en bred allmän idrottslig bakgrund med de fysiologiska och anatomiska förutsättningar som grenen kräver,
  • har uppvisat en god studiefärdighet och har bra framtida förutsättningar att kunna prestera ett gott studieresultat,
  • har en positiv attityd, ambition och social mognad, till exempel hur individen fungerar i grupp.

Urval NIU

30§ Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. Vid urval till programmen gäller 7 kap. (5 kap.gymnasieförordningen SFS 2010:2039).

Senast uppdaterad
2022-12-20
Publicerad
2023-01-05
Skribent
Lotte Jernberg, SSF
Kontaktperson
Katarina Fahlén
katarina.fahlen@skidor.com
070-372 20 41

Huvudsponsor