Gå till innehåll

Längdåkning

Längdåkning

Antagningsprocess

Svenska skidförbundet jobbar systematiskt och gemensamt med samtliga RIG och NIU skolor i landet som har en certifiering för någon av våra grenar. Här beskriver vi hur vi arbetar inom grenen längdåkning.

Beskrivning av antagningsprocessen

Svenska skidförbundet öppnar ansökningssidan som finns länkad till här på vår webb under tidig höst. Att den är öppnad redovisas i en nyhet på vår första sida. Ansökan är öppen till den 1 december. Elever som vill börja på ett RIG eller NIU söker under hösten då eleven går i årskurs 9. Alla behöver göra en vanlig ansökan till önskat program till den gymnasieskola man vill gå på.

När ansökningstiden har gått ut så samlas alla certifierade skolor för att gå igenom ansökningarna. Den skola som en sökande söker till i första hand är ansvarig för att genomföra ett antagningsbatteri som vi gemensamt arbetat fram inom SSF och alla våra certifierade skolor (antagningsbatteriet beskrivs nedan). Det sker oftast genom att förstahandsskolan kallar till en träff under januari/tidigt februari. Därefter sammanställs alla resultat från dessa träffar. Varje skola brukar ange några tävlingar som är lämpliga att åka för att tränarna ska ha möjlighet att se de sökande i tävlingssammanhang under några tillfällen under vintern. USM är viktig för att bedöma nuvarande resultatnivå på den sökande, men även rekommenderade tävlingar från den skola man söker till. Vid vissa tillfällen vill skolor avvakta en del antagningsbeslut tills dess att Folksam cup har genomförts. Det kan handla om sökanden som kanske varit mycket sjuk under året och inte kunnat delta på t.ex USM. Notera att resultatnivå är enbart en bedömning i hela antagningsbatteriet, men då denna bedömning inte kan göras via en träff på skolan så måste de sökande genomföra tävlingar och i konkurens med andra sökande för att kunna bedöma den nivån.

Då alla skolor har genomfört sina träffar och de flesta tävlingar som gruppen vill ha med är klara så går arbetet in i ett intensivt skede. För att det inte ska vara en nackdel att göra ett första handsval till en skola som har ett högt söktryck så ska eleven ha samma chans att antas till sina andra allternativ. Det innebär att de skolor som det aktuella året har högst söktryck blir klar först. För att säkerställa att de som erbjuds en plats vill ha platsen så vill skolan ha ett snabbt svar på erbjudandet. Detta för att om den sökande tackar nej till platsen ska den som ligger närmast på tur att erbjudas plats få den, innan skiden sökande skickas vidare till sitt andra handsval. Därför kan processen ibland verka lite långsam, men detta gör vi för att alla ska få sina önskemål uppfyllda så långt som möjligt. I ett läge där alla skolor gjorde sin antagning klar utifrån sina förstahandssökanden och erbjöd dem plats kan en situation uppstå där en sökande tackar nej till sin plats och då kan en skola behöva erbjuda en annan sökande en plats där den aktuella eleven redan erbjudits plats på ett andrahandsval och där tackat ja. Detta vill vi undvika så längt som möjligt.

Vissa år får ett minde antal sökanden besked under februari, men de flesta får besked under mars månad efter Folksam Cup. Om vi börjar ge vissa besked redan i februari bedöms från fall till fall utifrån den mängd sökande vi har. Antagningsarbetet brukar vanligtvis vara helt klart i slutet av mars.

Vi uppmanar familjer och sökanden att ordentligt ta ställning vid ansökan vilken sökordning som verkligen gäller. Utgångspunkten är att då ansökningstiden stänger 1 december ska den rangordning man önskar ligga fast. Det är enbart i sällsynta fall vi gör en korrigering under antagningsprocessen. Det finns ett öppet fönster där ansökningsportalen är öppen för ändringar, 1-7/2. Om man ska göra ändringar så är denna vecka den absolut sista möjligheten. Det är också
viktigt att förstå att om man blir erbjuden plats, t.ex. till sitt 1:a handsalternativ och man besvarar den med nej så anser vi att man valt att inte gå vidare med sin skidgymnasieansökan och den skola som ligger rangordnad som 2:a kommer inte att bli aktuell.

Antagningsbatteri

SSF:s alla certifierade skolor arbetar utifrån en mall som RF(Riksidrottsförbundet) arbetat fram. Utöver detta har vi gemensamt arbetat fram vilka antagningskriterier som ska gälla och vilka tester varje skola ska genomföra. Även hur dessa intervjuer och tester bedöms är gemensamma. Detta för att det ska spela så liten roll som möjligt vilken skola som genomför antagningsbatteriet. Då en skola lämnar över en sökande till dess andrahandsval följer resultaten av antagningsbatteriet med. Viktigt är att påtala att antagningsbatteriet ska b.la. kunna svara på frågan om den sökande bedöms klara av det krav som ställs på våra certifierade utbildningar. För RIG så är målet att eleven ska klara en verksamhet som har som målsättning mot internationell elit. Våra NIU skolor har en målsättning att nå nationell elit, vilket inom längdåkning oftast är samma sak som internationell elit. Om den sökande bedöms klara av utbildningen så går processen vidare och förhoppningsvis erbjuds en plats på några av de skolor som de angivit i sin ansökan.

Nedan följer en beskrivning av de kriterier vi använder.

Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter

Här tittar vi på träningsbakgrund (erfarenhet, andra idrotter, träningsmängd osv), tidigare prestationer (tävlingsresultat och utvecklingskurva), idrottsfysiologiska förutsättningar (genom tester titta på snabbhet, styrka, uthållighet, rörlighet, koordination), tekniska förutsättningar (Rytm, timing, balans) samt en bedömning av relativ ålderseffekt, vilket innebär att vi tittar på var sökanden befinner sig vad gäller fysisk och psykisk mognad samt när sökanden är född på året.

Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar

Här tittar vi på hur sökanden uppvisar Attityd, vilja, motivation och hängivenhet. Till stor del bedöms denna del under intervju och gemensamma träningspass och tävlingar.

Sociala färdigheter och förutsättningar

Här bedöms hur sökanden tros klara av den omställning som det ofta innebär att flytta hemifrån och klara sig på egna ben. Det kan handla om frågor till den sökande hur hon/han klarar av att vara en del av en grupp, vilken mognad sökanden uppvisar och vilket socialt stöd som finns runtomkring den sökanden för att klara av utbildningen.

Organisatoriska färdigheter och förutsättningar

Här bedöms den sökandes förutsättningar att organisera och planera sin vardag för att skapa goda förutsättningar att prestera både idrottsligt och studiemässigt, samt skapa en god balans dem emellan.

Studieambition

Här bedöms sökandensbehov av och förutsättningar att kombinera elitidrott med studier, seriös attityd till skolarbetet. (Kombinera elitidrott med studier).

Sammantaget görs en bedömning av dessa fem områden och resultatet ligger till grund för en slutlig antagning.

Ovanstående process är ett sätt att säkerställa – så långt som möjligt att alla får en likvärdig bedömning – oavsett vilket förstahandsval som görs. Och vi är medvetna om att möjligheten att göra en bedömning vilka som ska vara grunden till vårt landslag om 10 år när de som söker är 15-16 år är svårt. När antagningsresultaten publiceras och görs offentligt så är det ofrånkomligt att ett antal blir besvikna. SSF eller den sökta förstahandsskolan kan ge feedback på den bedömning som gjorts av sökanden, men vi jämför aldrig en sökanden med en annan sökande och på frågan varför antagningen utföll som den gjorde kan ibland vara svårt att svara på då vi absolut inte lämnar ut bedömning av andra sökanden. Men det är viktigt att påpeka att tävlingsresultat är enbart en del i bedömningen.

Om en sökande, som bedöms vara lämplig för utbildningen inte erbjuds plats på någon av sina valda skolor så brukar vi fråga om intresse finns för andra skolor där sökanden eventuellt kan erbjudas plats. Det gör vi för att vi vet att alla våra skolor är bra och vi vill att så många som möjligt ska få möjlighet att nå sina mål som skidåkare!

Senast uppdaterad
2023-12-06
Publicerad
2022-11-11
Skribent
Tom Mårtensson

Main partner

Premium partner

Team partner