Gå till innehåll

Längdåkning

Längdåkning

Vad är RIG och NIU?

Svenska Skidförbundet erbjuder Riksskidgymnasier (RIG) i våra olika grenar. Dessa gymnasier är riksrekryterande och satsar mot internationell elit. Vi erbjuder också ett antal nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). NIU satsar mot nationell elit.

När du har gått ut gymnasiet har du även möjlighet att söka till ett universitet eller folkhögskola där du kan fortsätta din skid- eller snowboardsatsning.

Här kommer en beskrivning av RIG, NIU och LIU.

Skidgymnasiernas historia börjar i Järpen i början av 1970-talet, där flera av 80-talets stora stjärnor fick sin utbildning till skidåkare samtidigt som de tog en gymnasieexamen. Under 80-talet tillkom ytterligare ett antal skidgymnasier runt om i landet. Verksamheten har sedan dess utvecklats mycket och är idag både certifierad och kontrollerad på alla sätt. I dag kan vi säga att skidgymnasierna har varit starkt bidragande till våra stora framgångar som skidnation under flera decennier. De flesta av våra landslagsåkare och internationella medaljörer kommer från dessa verksamheter.

RIG – riksidrottsgymnasium

RIG har som målsättning att utbilda elever mot en internationell elit. Riksidrottsförbundet (RF) ger Svenska Skidförbundet (SSF) ett antal platser att dela ut till våra skolor under en treårsperiod, en s.k. dimensioneringsperiod. Idag har våra riksgymnasier på längd en platstillsättning som ligger mellan 5-6 platser/år och enhet.

En elev som antas på ett RIG-gymnasium antas alltid i första hand till sökt program inom gymnasieskolan. Då utbildningen räknas som riksintag garanteras eleven ett inackorderingsstöd för att delfinansiera de ökade kostnader som uppkommer i samband med att en student flyttar hemifrån.

Svenska Skidförbundet ställer höga krav på utbildningen och vilka tränare som anställs. Årligen genomförs verksamhetsutvärderingar som både SSF och RF tar del av vid möten med kommunen och skolans representanter. För att få vara ett RIG behöver orten uppfylla höga krav på träningsmiljön (rullskidbana, konstsnö, tuff terräng m.m.), boende, närhet till träningsterräng, support med medicinskt stöd, samt max 10 elever/heltidsanställd tränare. Eleven kan förvänta sig en gedigen utbildning vad gäller träningslära, fysiologi, psykologi, näringslära. Eleven får dessutom en personligt ansvarig tränare som kontinuerligt följer upp och planerar elevens träning, samt är ett bollplank i alla vardagsfrågor som kan komma upp för en elev som nyss flyttat hemifrån. Totalt kan RIG- och NIU-elever studera 700 poäng i sitt gymnasieprogram som är kopplat till elevens specialidrott. Alla elever på RIG erbjuds att läsa sin utbildning på 4 år. Längdskidor tar årligen in 27 elever på RIG.

NIU – nationell idrottsutbildning

NIU tillkom i samband med nya gymnasieskolan 2011 och har som målsättning att utbilda eleverna mot en nationell elit. Målet anger inriktningen på de krav som ställs, men det hindrar inte eleven att ha en egen målsättning att nå internationell elit.

NIU använder samma kursplan som RIG med totalt 700 poäng. SSF ställer nästan lika höga krav på dessa skolor. Däremot accepteras 12 elever/heltidsanställd tränare. Detta innebär att varje tränare har lite mindre tid per elev, men fortfarande så pass mycket tid att en elev på ett NIU i det närmaste kan vänta sig samma stöd som på ett RIG.

Även på NIU förväntar sig SSF att skolorna erbjuder eleverna att lägga studierna på 4 år för att hinna genomföra all träning som krävs för att nå upp till NIU:s målsättning.

När en elev antas på ett NIU kan elevens hemkommun behöva skriva avtal med den kommun som arrangerar NIU-verksamheten. Detta först och främst för att eleven ska kunna bli antagen, men dessutom för att eleven ska få rätt till inackorderingsbidrag. För att ta reda på vad som gäller i ett specifikt fall är det bäst är att höra med skolan man blir antagen till och kanske också kontakta Skolverket om man har specifika frågor kring utbildningen.

Längdskidor har idag 10 enheter med NIU-certifiering, varje enhet har 8 platser per år.

SSF styr antagningsprocessen till både RIG och NIU och säkerställer att de elever som antas klarar av den höga målsättningen.

LIU - lokal idrottsutbildning

LIU är inte certifierade eller kontrollerade av SSF. De kan inte använda de kursplaner inom gymnasieskolan som RIG och NIU har. Oftast använder man individuella val för att bedriva träning på schematid. Om man har ambitionen att nå en elitmässig nivå som senior eller redan som junior så rekommenderar vi att man söker till våra NIU- och RIG-skolor för att få bästa möjliga förutsättningar för sin satsning.

Mer information om våra skolor (länk)

LYCKA TILL MED DIN ELITSATSNING!

Senast uppdaterad
2023-01-23
Publicerad
2022-12-14
Skribent
Ida Karlsson

Main partner

Premium partner

Team partner