Gå till innehåll

Snowboard

Snowboard
Kursinstruktörutbildning snowboard.

Kursinstruktör

Bakgrund

Sedan vintern 2018 har Svenska Skidförbundet arrangerat ledarutbildningar för nya ledare och tränare inom snowboard. Utbildningarna riktar sig till alla som vill öka sin kompetens inom ledarskap och grenspecifik kunskap om snowboardåkning (begrepp, rörelser i åkningen, hopp- och railteknik etc.).

Den främsta målgruppen och den största andelen deltagare på utbildningarna representerar en förening och är verksamma som ledare och tränare i sin hemmaklubb.

Dessa utbildningar har, förutom att höja kompetensen hos klubbar och dess ledare och tränare, även möjligheten till att öka samarbetet och kommunikationen mellan klubbar, skidgymnasium och landslag, bidra till gemensamma begrepp och benämningar, öka gemenskapen och kontaktnätet inom sporten men också på sikt öka antalet snowboardutövare – bredd som elit.

Intresset från klubbar runt om i landet är stort för att utbilda fler ledare/tränare och vi behöver därför succesivt bygga ut vår pool av instruktörer som kan hålla i utbildningar över hela landet.

Vad innebär det att vara instruktör?

Fram till och med säsongen 2022/2023 har vi endast erbjudit Ledarutbildning Grund (steg 1), med undantag för att en steg 2-utbildning genomförts en gång. Men från och med säsongen 2023/2024 kommer vi även att erbjuda en steg 2-utbildning för ledare/tränare som tidigare gått grundutbildningen. Där vidareutvecklas den tekniska förståelsen, analysförmågan, trickteknisk progression och coachrollen ytterligare för att bygga ledare som är trygga i rollen även med mer avancerade åkare.

Det första utbildningssteget riktar sig dock till alla med ambition att verka inom snowboardverksamhet på föreningsnivå bland barn och ungdomar och det finns inga krav på förkunskaper eller tidigare erfarenhet. Kan man ta sig upp i alla sorters liftar och ner för de flesta backar obehindrat på snowboard har man tillräckliga färdigheter för att kunna deltaga och ta till sig av innehållet i utbildningen. Vardera utbildningssteg sträcker sig över två heldagar där större delen av tiden förläggs ute i backen, samt att man får genomföra några digitala utbildningsmoment inför utbildningen för att komma väl förberedd.

Som instruktör är uppgiften att förmedla innehållet i kursplanen, skapa en stimulerande utbildningsmiljö med givande diskussioner där deltagarnas egna frågor och funderingar får utrymme i kursinnehållet. Kort och gott gäller det att skapa förutsättningar för att varje deltagare ska lära sig så mycket som möjligt under utbildningens gång, där det ofta krävs en förmåga att anpassa kursmomenten utifrån den spridning av kunskapsnivå och erfarenhet som oftast finns i varje grupp.

Innehållet i Grundutbildningen består i grova drag av:
Praktiska moment:

 • Introduktion till snowboardåkningens rörelser
 • Grundläggande teknik för hopp
 • Grundläggande teknik för rotationer
 • Grundläggande teknik för rails
 • Grundläggande teknik för switchåkning

Teoretiska moment:

 • Att vara ledare
 • Lärande
 • Spelregler och förhållningssätt i grupp
 • Barnkonventionen
 • Ski Equality (Skidförbundets jämställdhetsprojekt)

I Steg 2-utbildningen höjer man kunskapsnivåerna inom momenten från Grundutbildningen, samt fördjupning inom bland annat:

 • Coachrollen
 • Trickteknisk progression
 • Analysförmåga

Ekonomisk ersättning

Dagsarvode samt ersättning för resa, mat, liftkort och logi under kurstillfälle.

Hur går jag vidare?

Låter detta som något som skulle passa dig?

Maila en kort presentation om dig själv till jocke.hammar@skidor.com så tar vi kontakt!

Därefter planerar vi ett internutbildningstillfälle under försäsongen där vi träffas och utbildas i innehållet för utbildningen.

Förväntningen på er som instruktörer är, förutom god erfarenhet och kunskap om snowboard i allmänhet, att vara väl inläst på utbildningsmaterialet för att ge våra deltagare så goda förutsättningar att lära sig som möjligt. Svensk snowboardlärarexamen är en stark merit, men andra snowboard- och ledarskapsmeriter kan också vara goda nog. Tillsammans i instruktörsgruppen hjälps man åt och stötta varandra för att öka trygghet och självförtroende att förmedla och öka kunskap och kompetens inom snowboard.

Att vara en del av instruktörsgruppen garanterar inte att man får möjlighet att arbeta på kurs. Instruktörsbehovet styrs helt av efterfrågan från klubbar och ledare. Däremot ställer vi oss optimistiska till att intresset för utbildningarna fortsätter att vara stort och kommer växa över tid.

Senast uppdaterad
2023-11-10
Publicerad
2023-11-09
Skribent
Clara Sjölund, SSF

Main partner

Premium partner

Team partner