Gå till innehåll

SSF

En bild

De globala målen och SSFs prioriterade mål

FNs globala mål är en agendan för hållbar utveckling som antagits av världens länder.

Målet är att uppnå fyra följande punkter till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

För att nå detta krävs en ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet.

Oavsett hur stor eller liten organisationen är och oavsett bransch kan alla bidra till de globala målen. I grunden handlar det om att driva organisationer och företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led.

För att göra resan greppbar har FN delat upp insatserna i 17 globala mål.

Svenska Skidförbundets hållbarhetsmål

Med de globala målen som utgångspunkt har Svenska Skidförbundet identifierat åtta mål som vi prioriterat att fokusera på. Dessa är:

Svenska Skidförbundets prioriterade mål.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Vi ska fortsätta vårt viktiga arbete med att inspirera till ökad och fortsatt fysisk aktivitet och vardagsmotion – för såväl barn och ungdomar som vuxna.

Mål 4: God utbildning för alla

För att kunna inspirera fler att upptäcka nyttan och glädjen med att aktivera sig på snö kommer vi fortsätta arbeta för att vi ska ha välutbildade ledare och då speciellt fler kvinnliga ledare.

Mål 5: Jämställdhet

Vi strävar efter en organisation och en verksamhet som representeras av olika kön i olika åldrar, med varierande bakgrund och erfarenhet. Vi mäter årligen ett flertal nyckeltal kopplat till jämställdhet.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Våra verksamheter ska vara attraktiva, säkra och hälsosamma för såväl aktiva och medarbetare. En långsiktig och stabil ekonomisk tillväxt är en grundförutsättning för vårt fortsatta förtroende, vår framgång och verksamhet.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Vi har genom idrotten, en enorm möjlighet att verka för social inkludering oavsett ålder, funktionsnedsättning, ursprung, religion och/eller ekonomisk ställning.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi agerar på ett ansvarsfullt sätt och arbetar systematiskt för att minska vår konsumtion, och därmed miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi ska främja hållbara val när det gäller inköp av produkter och tjänster.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringar

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. För att säkerställa vår framtid ska vi ta ansvar för naturresurser och biologisk mångfald, andelen förnybar energi ska därför öka. Vi ska minska resursanvändning, öka återvinningen och återbruket. Inom vår egen verksamhet, där vi har direkt påverkan och kontroll, ska vi främst energieffektivisera och parallellt fortsätta bytet till helt fossilfri energi och bränsle.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Hållbarhet är beroende av samarbete. Vi har redan inlett flera strategiska partnerskap och samarbeten och kommer inleda fler. Våra partnersamarbeten framöver ska syfta till och driva mot en hållbar utveckling.

Senast uppdaterad
2022-12-20
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Lotte Jernberg, SSF

Huvudsponsor