Gå till innehåll

SSF

En bild

Våra hållbarhetsmål

Följande hållbarhetsmål har tagits fram för att vi årligen ska kunna mäta att vi faktiskt tar steg framåt på vår hållbarhetsresa.

Idrotten har stor potential att bidra till FNs globala mål. Med sin enorma räckvidd kan idrottens föreningar, förbund och evenemang göra stor skillnad för människor i olika åldrar, med olika förutsättningar och i olika delar av samhällen.

Inget av FNs 17 mål är viktigare än något annat, alla mål måste arbetas med samtidigt, dock ligger vårt största fokus på område 3 ”God hälsa och välbefinnande”. Regelbundet deltagande i idrottsrörelsen bidrar till bättre folkhälsa och välmående – för alla åldrar. På så sätt är idrotten ett viktigt samhällsprojekt i sig själv.

För att hålla koll på vår förflyttning mäts och utvärderas våra initiativ löpande, för att hela tiden optimera det arbete som ska göras. Hållbarhet har blivit en naturlig del i verksamheten, bland såväl aktiva som personal.

Genom att samverka mellan idrotterna nyttjar vi all vår samlade kompetens och erfarenhet för att ta oss an vårt hållbarhetsåtagande – för att bli fler och bättre.

Sedan några år tillbaka redovisas framstegen i vårt hållbarhetsarbete som en del i vår årliga verksamhetsberättelse.

Hållbarhetsmål

KPI

Globalt
mål

Fler fysiskt aktiva på snö – en idrott för alla oavsett bakgrund och förutsättningar

 • Minst 30 000 barn per år som prövat aktiviteter på snö.

 • Öka antalet utövare och medlemmar med 10% jmf med föregående säsong.

 • Säkerställa att det går att kombinera en elitidrottskarriär med utbildning

3, 4, 5

Fler kvinnor i ledande och beslutande positioner

 • Trenda mot 40/60

3, 4, 5

Hälsosamma medarbetare och aktiva

 • Öka utbildningsnivån för ledare/tränare

 • Motiverad Medarbetarindex (MMI) över genomsnittet

3, 4, 5, 8, 10

Nolltolerans mot dopning och fusk

 • 100 % utbildade inom antidopning (landslagsgrupper)

 • Noll dopningsfall

3, 4

Minskat ekologiskt fotavtryck

 • 25 % fossilfria resor, transporter och fastigheter år 2025

 • Årlig hållbarhetsrapportering

4, 13

Verksamhet som är internationellt konkurrenskraftig

 • 5 % årllig investering i FoU av landslagsbudgeten

3, 8

Långsiktigt stabil ekonomi

 • 25 % av omsättningen ska vara EK

 • Nationsranking ska vara inom den övre kvartilen (olika antal deltagande nationer per idrott)

8

Öppenhet och trovärdighet

 • 100 % anställda ges kunskap om antikorruption

4, 8

Stabila samarbeten med fokus på hållbarhet

 • Samtliga samarbetsavtal ska innehålla minst en hållbarhetsutmaning

3, 8, 12, 13, 17

Senast uppdaterad
2023-05-07
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Lotte Jernberg, SSF

Huvudsponsor