Gå till innehåll

SSF

En bild

Ansökan RIG

Information om hur och när du ansöker till TIG, hur antagningen går till och vilka urvalskriterier som finns.

Ansökan

Ansökan till våra RIG är öppen 1 oktober–1 december.

Ansökningsformulär Länk till annan webbplats. (nytt fönster)

Så här går antagningen till

Antagning till idrotts- och gymnasieprogram görs var för sig. Svenska Skidförbundet är tillsammans med respektive RIG-skola ansvariga för det idrottsliga urvalet medan skoldelen som vanligt hanteras av gymnasieskolan.

Antagning beräknas vara klar i slutet av tävlingssäsongen.

Turordning

Svenska Skidförbundet bevakar din turordning. Det innebär att om du inte har tillräckliga betyg för att komma in på ditt förstahandsval prövas du automatiskt på ditt andrahandsval osv.

Reservintagning

Strax innan skolorna börjar vet vi vilka elever som tackat nej till sina utbildningsplatser. Elever som står i tur till respektive utbildning erbjuds då den lediga platsen.

Urvalskriterier

Kriterierna baseras på både kvalitativa och kvantitativa delar.

I bedömningen tittar vi på att du har:

  • uppvisat en god färdighet i grenen,
  • insikt om vad en elitsatsning innebär,
  • positiv utvecklingspotential i grenen,
  • en bred allmän idrottslig bakgrund med de fysiologiska och anatomiska förutsättningar som grenen kräver,
  • uppvisat en god studiefärdighet,
  • bra framtida förutsättningar att kunna prestera ett gott studieresultat,
  • en positiv attityd, ambition och social mognad, till exempel hur du fungerar i grupp.
Senast uppdaterad
2023-01-05
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Lotte Jernberg, SSF
Kontaktperson
Katarina Fahlén
katarina.fahlen@skidor.com
070-372 20 41

Huvudsponsor