Gå till innehåll

Längdåkning

Längdåkning
En bild

Träningsintensitet

Sedan 1995 har vi använt oss av en intensitetspyramid bestående av fyra intensitetszoner: AI, AII, AIII och AIII+. Att dela in uthållighetsträningen i olika intensitetszoner handlar om att kategorisera distans- och intervallträning utifrån vilket syfte den aktive har med det specifika träningspasset. På så vis kan längdskidåkare som tränar stora volymer strukturera sin träning för att säkerställa tillräcklig belastning och tillräcklig återhämtning med syfte att optimera sin prestationsutveckling.

Under de senaste åren har vi inom svensk längdskidåkning uppdaterat hur vi delar in träningsbelastningen i olika intensitetszoner. I huvudsak är det AIII-träningen som specificerats ytterligare för att lättare kunna utbilda våra aktiva i en gemensam terminologi. Mellan AII och AIII har det därmed införts en AIII- zon. Anledningen är främst för att kunna skilja mellan tröskelträning (AIII-) och mer syreupptagningsspecifik träning (AIII).

Utifrån Utvecklingsmodellen Blågula vägen har Svenska Skidförbundets utvecklingsgrupp skrivit ett kompletterande dokument om de olika intensitetszonerna. Syftet är att tydliggöra ämnesområdet för att svensk längdskidåkning ska rapportera träning på liknande sätt. Det är en grundläggande faktor för att vi ska kunna dra riktiga och relevanta slutsatser utifrån den träning som genomförs. Det främjar också en ökad kunskap och medvetenhet hos både aktiva och tränare.

I dokumentet kan ni ta del av generella rekommendationer och exempelpass utifrån de olika intensitetszonerna. Men givetvis kan antal repetitioner och effektiv tid inom respektive zon variera beroende på vilken utvecklingsnivå den aktive befinner sig. Tänk på att ett träningspass inom längdskidåkning ofta innehåller flera olika intensitetszoner utifrån att vi rör oss i en varierad terräng, underlag och träningsform.

Dokumentet vänder sig i huvudsak till tränare och aktiva inom målgrupperna äldre ungdomar (15–16 år), juniorer (17–20 år) och seniorer (21 år och uppåt).

Klicka här för att komma till dokumentet. Pdf, 2.2 MB.

Senast uppdaterad
2022-12-16
Publicerad
2022-12-16
Skribent
Ida Karlsson
Kontaktperson
Anna Norman
anna.norman@skidor.com
070-339 26 08

Main partner

Premium partner

Team partner