Gå till innehåll

SSF

En bild

Detta händer på förbundsmötet

Förbundsmötet har till stora delar ett givet upplägg. Vad som måste finnas med på dagordningen regleras i förbundets stadgar.

Mötet har en utsedd ordförande, vanligtvis en inbjuden person som någon av våra hedersordföranden och är den som håller ordning under mötet. Mötesordföranden är alltså inte förbundsstyrelsens ordförande.

Med på förbundsmötet är anmälda distriktsombud från hela landet, Svenska Skidförbundets (SSFs) styrelse, valberedning, revisorer och inbjudna gäster. Under mötet tas beslut och planer utformas för förbundets verksamhet under de närmaste två åren.

Påverka genom motioner

Frågor och förslag som förbundsmötet tar upp kallas motioner, dessa ska lämnas in i förväg, sista datum är den 1 juli samma år som förbundsmötet hålls.

Vem som helst av ombuden kan begära ordet på förbundmötet. Förbundsstyrelsen har också sin föredragande i frågan.

En fast agenda

Under själva förbundsstämman följer mötet en fast agenda som bland annat innehåller:

  • godkännande av verksamhets- och förvaltningsberättelse,
  • val av förbundsstyrelse,
  • förslag till verksamhetsinriktning,
  • behandling av inkomna förslag och motioner.

LÄS MER: Samtliga punkter på ärendelistan Länk till annan webbplats..


Verksamhetsutveckling och mingel

Förutom förbundsmötets stämma som följer det särskilda protokollet ges även tid till olika teman kring verksamhetsutveckling. Vad ska vi satsa på de närmaste säsongerna och hur?

Förbundsmötet är ett utmärkt tillfälle att samla in tankar och idéer för framtida utveckling – både i konferensrummet och under mer informella diskussioner exempelvis under fikapausen.

Senast uppdaterad
2022-12-09
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Lotte Jernberg, SSF

Huvudsponsor