Gå till innehåll

Alpint

En bild

Anvisningar barn- & ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s Barnkonvention. Ett barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha dess bästa, det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling, för ögonen.

Svenska Skidförbundets åldersindelning är:

  • barn 0–12 år,
  • ungdom 13–16 år och
  • juniorer.

Enligt Barnkonventionen räknas alla som barn till och med 18 års ålder. Inom idrottsrörelsen har vi dock valt att göra en distinktion mellan barn och ungdomar, eftersom det ur idrottslig synvinkel finns stora skillnader mellan olika åldrar, pojkar och flickor.

Ur idrottens synvinkel är det viktigaste är inte barnets kronologiska ålder utan dess fysiologiska, psykiska och sociala utvecklingsnivå. Detta innebär att, utifrån ett barnrättsperspektiv, se till det enskilda barnets behov och förutsättningar på den utvecklingsnivå där våra barn och ungdomar befinner sig och att därifrån anpassa verksamheten.

Allsidig träning, rörelseutveckling och specifik teknikträning är nyckeln till framgång för både bredd och elit. Vi tror på spontana rörelsebehov och vill skapa miljöer där det finns utbildade ledare och tränare som värnar om detta.

Barn och ungdomar är ivriga att använda sig själva och sina färdigheter i olika aktiviteter. De är nyfikna på hur de skall lyckas utföra olika uppgifter. Det är viktigt att de får behålla känslan av att klara de övningar de får, samtidigt som de måste få nya utmaningar – utifrån sin egen färdighet. Flera sinnen aktiveras, de får lyckas i aktiviteten, de bemöts positivt av andra och kroppsuppfattningen stärks.

I en välkomnande trygg miljö byggs en relation till idrotten, föreningen och medlemmarna som i sin tur leder till en livslång relation till skid- och snowboardidrott.

Där glädje och gemenskap finns sker utveckling såväl fysiskt och psykiskt!

Syfte

Att skapa ökad förståelse för barn- och ungdomsverksamhet på skidor och snowboard där vi tillsammans utvecklar och skapar trygga och inspirerande tränings- och tävlingsmiljöer att utmanas och lyckas i.

Mål

  • Att barn och ungdomar som är aktiva i våra föreningar vill stanna kvar och utvecklas i Svenska Skidförbundets verksamhet.
  • Att de som möter Svenska Skidförbundets verksamhet för första gången hittar och vill söka sig till vår föreningsverksamhet.

Ladda ner anvisningarna

Ladda ner Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Pdf, 232.3 kB.

Senast uppdaterad
2023-08-25
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Tips på mer läsning

Länk till ledarguiden för alpina ledare
Länk till den hållbara idrottaren

Huvudpartner

Lagpartners