Gå till innehåll

Alpint

En bild

Ledarguiden introduktion

Ledarguiden är till för dig som tränar och leder barn och ungdomar. Tanken är att du ska kunna använda den som en guide och källa till inspiration i ditt ledarskap oavsett vilken åldersgrupp du leder. Vi rekommenderar att du börjar med att gå igenom introduktionen och sedan tar dig vidare till den guide som passar åldern för just din träningsgrupp (se nedan och i länkarna till höger).

Den här guiden är till för dig som tränar barn och ungdomar i alpin skidåkning. Den kan vara en källa till inspiration och en start till fördjupad kunskap för dig som vill hitta nya, roliga träningsformer och för dig som vill förankra och utveckla det du redan kan. Vi rekommenderar att du läser igenom den här introduktionen och sedan går vidare till den guide som passar för den åldersgrupp du leder (U8-senior). Vissa länkar i handboken leder till Alpineski.se där du också kan hitta övningar och mycket mer. Du behöver logga in för att få tillgång*.

Mål & syfte

Målsättning

Målsättningen med vår idrott är att så många som möjligt ska kunna utvecklas till allsidiga, hållbara och välmående skidåkare genom hela livet. Ledarguiden (introduktionen och åldersspecifika guider) syftar till att uppnå detta.

Fysisk, teknisk och mental kompetens, utrustning och välmående är viktiga faktorer som bidrar till detta.

Syfte

Syftet med Ledarguiden är att skapa förutsättningar för:

 • gott ledarskap,
 • goda träningsmiljöer,
 • träningsprogression/utveckling,
 • att förmedla och introducera/utveckla skidkunskaper i varje åldersgrupp och
 • genomförande av säsongsbaserad träning och övrig inspiration.

Tillsammans med andra ledare i er förening/grupp kan ni med det här verktyget få hjälp med att skapa er egen strategi utifrån era egna förutsättningar.

*Gå till www.alpineski.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och tryck på Logga in i översta högra hörnet.Välj registrera konto och fyll i uppgifterna som efterfrågas. Klicka också i de små rutorna längst ner innan du klickar på Skicka. Inom kort får du ett mejl om att du registrerats som användare på alpineski.se.

Bakgrund: Skidtekniska principer

Grundläggande principer för god skidåkning

De skidkunskaper (se Utveckling & kompetens) som finns uppsatta för respektive åldersgrupp (se progressionstrappan/
utvecklingstrappan) syftar till att göra träningen rolig, innehållsrik och utvecklande. Skidkunskaperna syftar till att ge åkaren kunskap för att bemästra grundrörelserna fram/bak, upp/ner, sida/sida och rotation. Detta för att åkaren ska uppnå de skidtekniska principerna för god skidåkning . Dessa är:

Ytterskidan styr svängen

Vi vill sträva efter att kraften primärt går ner i ytterskidan från initiering till avlastning av sväng.

Anpassat rörelsemönster

Vi vill att åkaren ska kunna hantera samtliga skidtekniska grundrörelser utifrån situation för att hantera uppgiften, oavsett om uppgiften är att åka tekniska banor, skogsbana eller friåkning.

Balanserad och förberedd

Vi vill sträva efter att åkaren ska vara balanserad och förberedd för att kunna hantera yttre omständigheter som t.ex. fart, underlag, terräng och ändå utföra önskad rörelse. Målet är att åkaren ska vara i en position som tillåter att åkaren kan göra vad som helst, när som helst.

Skidåkningens grundrörelser

Skidåkningens grundrörelser handlar om att lära sig att förflytta masscentrum (kroppens centrala tyngdpunkt) och därmed hantera hur skidan interagerar med snön, oavsett situation. Man kan förflytta masscentrum upp och ner, sida till sida, fram och bak och genom rotation.

Åkaren ska med sin fysik och teknik kunna hantera yttre krafter som:

 • normalkraft,
 • gravitation,
 • luftmotstånd och
 • friktion.

Skidåkaren behöver alltså kunna förflytta kroppen på rätt sätt för att hantera olika typer av underlag, krafter och förhållanden. Åkaren hanterar detta genom koordination av skidåkningens grundrörelser nedan.

grundprinciper och grundrörelser Ledarguiden

Utveckling & kompetens

Progressionsprincipen - lärande steg för steg

Med progression menas ökning eller stegring, vilket i idrottens värld handlar om att att träningen behöver stegras upp i rätt takt för fortsatt utveckling. Detta går att göra både genom att öka mängden och svårighetsgraden/intensiteten och bör ske successivt för att anpassas efter dels gruppens och dels individens mognadsnivå. Detta innebär:

 • Anpassning av intensitet och träningsvolym.
 • Anpassning av träning efter ålder, mognad och nivå.
 • Anpassning efter individuell förmåga och kapacitet.
 • Långsiktig progression i träningen (se årsplanering). 

Läs mer om detta under Årsplanering nedan.

Skidkunskaper & progressionstrappan/utvecklingstrappan

Skidkunskaperna bygger på grundrörelser & grundprinciper

I varje årsgrupp finns ett antal så kallade skidkunskaper. Dessa bygger på de grundrörelser och grundprinciper som nämnts ovan vilka utgör grunden för alpin skidåkning. Skidkunskaperna är anpassade efter respektive åldersgrupp och nästa nivå bygger vidare på momenten i den föregående åldersgruppen.

Exempel: I U8 finns momentet hoppa i ett hopp och i U10 finns momentet Snurra 360° (på plana skidor). I U12 bygger man vidare på de två momenten: Hoppa och snurra 360°.
Varför är det då viktigt att kunna? En åkare som kan kontrollera de yttre krafterna i ett hopp kommer så småningom möjligen att kunna hantera exempelvis ett hopp i en störtloppsbana med god kontroll. Momentet i U10 lägger alltså grunden för att bygga både självförtroende och kunskap att kontrollera de krafter som ökar med åldern.

Momenten syftar alltså till att nå kunskap om och att lära sig använda grundrörelserna och grundprinciperna. Detta görs genom att bygga vidare på varje moment. Momenten som utgör skidkunskaperna inom varje åldersgrupp utgör tillsammans utvecklingstrappan/
progressionstrappan.

I Ledarguiden för varje åldersgrupp finns rekommendationer för träningsmängd, utvecklingstrappa/progressionstrappa och utvecklingsplan som är anpassad för åldergruppen.

Se mer om det under avsnittet Övningar i guiderna för respektive åldersgrupp. 

Uppföljning och repetition

Allt hänger ihop - från första träningspass och moment till seniornivå. Det åkaren lär sig på träningen på U8-nivån följer med till nästa nivå och den efter det. Därför är det viktigt att öva på ett lekfullt och roligt sätt, att åkarna får gå igenom de olika momenten många gånger och att åkare som inte behärskar de olika momenten fångas upp innan de går vidare till nästa nivå. Det är också viktigt att, för att säkra att kunskapen finns kvar, gå tillbaka till tidigare steg och repetera. En FIS-åkare har lika mycket nytta av att kunna glida och svänga på en skida som en U12-åkare då den täcker in och stärker samtliga skidtekniska principer.

Hur uppnår vi de skidtekniska principerna och grundrörelserna?

 • Genom att träna på momenten inom de olika nivåerna för varje åldersgrupp och säkerställa att kunskapen finns hos varje åkare innan åkaren tar nästa steg.
 • Genom att testa de olika färdigheterna.
 • Genom att skynda långsamt, låta åkaren utmana sina kompisar i olika moment innan åkaren går vidare i utvecklingstrappan.
 • Genom repetition och genom att återgå till grunderna då och då.

Säkerställ kunskap på varje nivå
- Checka av varje moment innan vi går vidare

Skynda långsamt
- Åkarna utmanar kompisarna i olika testmoment innan åkaren går vidare till nästa nivå.

Testa färdigheterna
- Öva, öva och testa kunskaperna/färdigheterna i så verklig miljö som möjligt.

Repetera
– Gå tillblaka och repetera tidigare steg och moment i utvecklingstrappan (progressionstrappan)

Progressionstrappan - skidkunskaper

I progressionstrappan hittar ni de olika skidkunskaperna som bör utvecklas inom respektive åldersgrupp. Varje skidkunskap representerar alltså ett steg mot att lära sig grundrörelserna och nå målet om de tre grundprinciperna. Viktigt att notera återigen är att det alltid är värt att gå tillbaka till grunderna och repetera de tidigare stegen i skidkunskaperna med jämna mellanrum för att säkra att kunskapen följer med åkaren. I Ledarguiden för varje åldergrupp hittar du skidkunskaperna för respektive åldersgrupp.

Skidkunskaper

Skriv tabellbeskrivning här

U8

U10

U12

U14

U16

FIS

Glida på en skida åt gången.

Åka skärande sväng i lätt terräng.

Åka skärande sväng
i brant terräng.

Åka skärande sväng från
brant till flackt & tvärtom.
 Anpassning av rörelse
i bana & friåkning i alla variationer av terräng-
& snöförhållanden.

Anpassning av teknik & taktik till resp. sväng i tempoväxlande bana.

Hockeystopp med
snösprut åt båda hållen.

Åka blandat stora
& små svängar utan stavar.

Åka & svänga på
en skida.

Åka ett staket i röd terräng med god balans & rytm.

Anpassning av rörelse
& sväng i flack & brant terräng.

Anpassning av teknik
& taktik till resp. sväng i övergång från olika snöförhållanden.

Åka i olika typer av snö-
förhållanden.

Åka SL- & GS-banor, tält & hopp.

Göra en sladdande
rund sväng.

Hoppkortsväng m. stavisättning i
brant terräng.

Åka kombination i SL-
bana till öppna portar
med god förmåga till anpassning.

Åka friåkning & i lössnö med anpassning till
olika typer av svängar.

Hoppa i ett hopp.

Åka i en bana med terrängvågor.

Träna alla discipliner
i sin hemmabacke.

Hoppa i ett större hopp med fart & kontrollerad landning.

Hoppkortsväng med stavisättning i röd backe.

Anpassning av stavisättning till alla typer av terräng & förhållanden.

Åka lift på egen hand.

Snurra 360° åt båda hållen på plana skidor.

Åka friåkning m. fartkontroll i varierad terräng/olika typer av snöförhållanden.

Åka i bana med fartkontroll i varierad terräng/olika typer
av snöförhållanden.

Anpassade rörelser på ytterskidans skärning i medelstora svängar
med andra skidan i luften.

Anpassning av funktionellt uppvärmnings-
program utan skidor
med skidvaneövningar.

Åka baklänges.

Åka friåkning i varierad terräng/olika typer av rytm i lätt terräng.

Åka med ytterarmsteknik i
SL-bana.

Hasa rakt ner i fallinjen med överkroppen vänd nedåt.

Åka svängar i hög fart med förmåga att öka & minska farten.

Åka & hoppa ett störtloppshopp & landa med kontroll.

Tips!
Åka för alpina teknik-märken.

Åka friåkning i bana med stavisättning.

Värma upp inför varje skidträning.

Träna alla discipliner.

Träna alla discipliner.

Åka i en skidpark i rails, hopp och velodromer.


Tävla i klubben & eventuellt närliggande klubbar.

Tävla i distrikt & region.

Ta visst ansvar för utrustning & skidvård som vallning & bryning.

Anpassa tekniken
utifrån terräng- & rytmförändringar.

Träna alla discipliner.


Repetera grunderna!

Ta visst ansvar för utrustning.

Tävla i distrikt & nationellt.

Åka styrande parallellsväng i stora & små svängar.

Anpassning av teknik utifrån terräng- & rytmförändringar.Åka & glida i fartställning + hoppa över käppar med 6-10 meters avstånd.

Åka i en puckelpist.

Reflektera över konsekvenser av taktiska & tekniska val.

Styra & anpassa svängradien i olika typer av terräng & svängar.Repetera grunderna!

Repetera grunderna!

Tävla i region & nationellt.

Tävla nationellt & internationellt.

Ta fullt ansvar för utrustning & skidvård.


Repetera grunderna!

Repetera grunderna!

Årsplanering från U8 till senior - enligt progressionsprincipen

Svenska Skidförbundet rekommenderar att det skapas en strukturerad plan för träning för respektive åldersgrupp. Denna syftar dels till att strukturera träningen säsong för säsong och dels till att följa progressionsprincipen.

Med progression menas ökning eller stegring, som exempelvis ökad träningsvolym eller intensitet, och inom idrottsvärlden används progression för att främja utveckling och kunskaper. Progression i träningen får inte ske för snabbt då det kan leda till överbelastning, skador och att tappat intresse för sporten (se mer under Utveckling & kompetens ovan).

Årsplaneringen bör med den bakgrunden skapas utifrån ett långsiktigt perspektiv för att forma allsidiga, hållbara och välmående skidåkare genom hela livet och rekommendationen nedan är utvecklad för att främja detta. Nedan finner du beskrivningar om vad varje stadie innebär för barnets utveckling. Du kan läsa mer om detta i Barn och ungdomars utveckling.

Nedan finner du en årsplanering som utgår från progressionstrappan. Den gäller från U8 till senior och presenterar forskningsbaserade rekommendationer för skidåkning och barmarksträning samt förklarar de olika utvecklingsstadierna. I Ledarguiden per åldersgrupp hittar du de specifika årsplaneringarna för varje åldersgrupp (U8 - senior).

Tips när du ska göra en årsplanering

Att tänka på när du gör en träningsplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utformning av en träningsplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fysisk formtoppning Länk till annan webbplats.
Verkliga exempel på träningsplaneringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn & ungdomars utveckling

Barn och ungdomar indelas i olika åldersspann som syftar till att barn som har ungefär samma mognadsgrad ska träna och tävla tillsammans. Det kan dock finnas stora skillnader i fysisk och mental mognadsgrad hos olika barn i samma ålder. Därför är det viktigt att vid träning och tävling ta hänsyn till och anpassa träning och tävlingsmoment efter mognadsgrad.

I dokumentet Barn & ungdomars utveckling hittar du information om vilka förutsättningar som finns för barn och ungdomar i respektive åldersgrupp. Dessa förutsättningar bör ligga till grund för utvecklandet av årsplaneringen (se ovan).

Vikten av välmående

För att kunna utvecklas som skidåkare krävs balans mellan träning, tävling, kost, återhämtning och sömn. Det behöver också finnas tid till lek, att bara åka skidor med kompisarna och träning och tävling måste vara lustfyllt. Den sociala aspekten och den totala belastningen är oerhört viktig oavsett ålder. Klicka nedan för att läsa mer.

Den hållbare idrottaren

Svenska Skidförbundets handbok Den hållbare idrottaren handlar om hur idrottare kan sträva efter en hållbar energibalans och lyfter frågor om till exempel ätstörningsproblematik, stress, överträning, sömnbrist och symptom relaterade till kvinnligt och manligt hormon.

Läs mer om handboken och läs dokumentet här >>

Idrottspsykologi - prestation & hälsa

Idrottspsykologi har betydelse för en individs eller grupps förmåga att utvecklas på ett bra sätt. Det handlar lika mycket om att kunna utveckla sin förmåga att prestera i enlighet med sin kapacitet och att kunna göra det på tävling som att säkerställa att idrottaren mår bra. På RF/SISUS kunskapsportal finns bra information om hur vi som ledare kan hjälpa åkare att uppnå sina mål och samtidigt må bra samt material och övningar som idrottare själva kan använda sig av.

Gå till portalen >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ämnen

Verktyg

Övningsbanken

I vår övningsbank finns både enskilda övningar och banor men även hela träningspass som är anpassade till de olika åldersgrupperna och som syftar till stärka åkarnas skidkunskaper. Du når övningsbanken här eller via menyn.

Träningspass

I Övningsbanken/Träningspass hittar du förslag på träningspass för olika åldersgrupper samt tips för hur du lägger upp träningen. Passen är utformade för att åkarna ska kunna utvecklas inom skidåkningens grundrörelser (grundprinciper) genom att stärka de specifika skidkunskaperna för respektive åldersgrupp.

Ledarguiden för respektive åldersgrupp

Gå vidare från introduktionen till Ledarguiden för respektive åldersgrupp. Där hittar du dels information om grundläggande träningsprinciper för varje åldersgrupp och kan dels gå vidare till träningspass och övningar som passar åkarna i din träningsgrupp.

Vill du lära dig mer?

Svenska Skidförbundet och SISU med flera erbjuder en rad utbildningar för tränare och det finns tillgänglig litteratur för er som vill läsa mer. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Alpina utbildningsprogrammet

Alpina utbildningsprogrammet består av 15 utbildningar som kan genomföras i klubb och/eller distrikt. Samtliga sker alltid i samverkan med sitt RF- SISU distrikt. Här finns bland annat Introduktionsutbildning för tränare, Bansättning, Fysisk träning och mycket mer.

Gå till Alpina utbildningsprogrammet >>

Svensk alpin tränarutbildning: SATU

Varje SATU-kurs har innehåll av webutbildning med föreläsningar och teori, digital träff, praktik i sin hemmaförening, föreningsutveckling i samverkan med SISU Idrottsutbildarna samt praktisk barmark- och snöträning.När man genomfört SATU I, SATU II och SATU III har man slutfört hela Svensk Alpin Tränarutbildning. Varje kurs fortlöper under en säsong.

Gå till Svensk alpin tränarutbildning SATU >>

Elittränarutbildning

Svenska Skidförbundets elittränarutbildning genomförs i samarbete med Mittuniversitetet och är till största del webbaserad. Elittränarutbildningen ingår i Alpina utbildningsprogrammet och är inriktad och anpassad utifrån elittränaren inom utförsåkningens behov och krav och pågår under två år på halvtid.

Gå till Elittränarutbildningen >>

SISU Idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarna erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Låt er inspireras av andras smarta idéer och ta hjälp av SISU Idrottsutbildarna om ni behöver stöd i utvecklingen av er förening.

Gå till SISU Idrottsutbildarna >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alpineski.se

Alpineski är ett webbverktyg utvecklat av Svenska Skidförbundet som är till för dig som vill lära dig mer om alpin utförsåkning, träning, fysiologi, utveckling och mycket mer. Notera att du behöver logga in för att använda webbverktyget*.

Gå till alpineski.se >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledare som lyssnar

Ledare som lyssnar är en e-utbildning om psykisk hälsa bland barn och unga via Folkhälsomyndigheten.

Gå till utbildningen >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Gå till www.alpineski.se och tryck på Logga in i översta högra hörnet. Välj registrera konto och fyll i uppgifterna som efterfrågas. Klicka också i de små rutorna längst ner innan du klickar på Skicka. Inom kort får du ett mejl om att du registrerats som användare på alpineski.se.

Åldersgrupper

U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden

Övningsbanken

Ladda ner plansch

Du kan ladda ned och skriva ut en plansch att sätta upp i klubbhuset. Via QR-koderna får då alla enkelt tillgång till guidens introduktion och respektive åldersgrupp.

Plansch med QR-koder till Ledarguiden

Huvudpartner

Lagpartners