Gå till innehåll

Alpint

En bild

Välkommen till Ledarguiden

Vi delar en vision: att vara bäst i världen alla på snö. Och för att nå dit behöver vi inspirerande och kunniga ledare inom alpin skidåkning och skicross. Oavsett om du redan är en ledare eller strävar efter att bli en, är Ledarguiden ditt perfekta verktyg. Vi vill att du börjar med att läsa denna introduktion, sedan hittar du den guide och fördjupning som passar bäst för dig (se nedan och i länkarna till höger).

Syfte och Mål med Ledarguiden

Syfte

Ledarguiden är skapad för att ge dig som ledare den trygghet du behöver för att leda träningar och grupper inom skidåkning, oavsett ålder.

Målsättning

 • Att öka antalet kompetenta skidledare.
 • Att vara en källa till inspiration för tränare och ledare.
 • Att erbjuda insipirerande träningspass och övningar.
 • Att hjälpa dig förstå träningsprogression och utveckling.
 • Att fördjupa din kunskap inom teknik och fysik.

Denna Ledarguide är skapad för dig. Vi ser fram emot att hjälpa dig på din resa mot att bli en skicklig och inspirerande ledare inom skidåkning.

Ledarskap inom skidåkning

Framtidens skidåkning behöver fler inspirerande ledare. Vi tror att alla har potentialen att vara en ledare, oavsett bakgrund. Om vi frågar barn och unga hur de tycker en bra ledare ska vara får man ofta svar som: rättvis, snäll, kunna förklara bra, hålla ordning, vara glad och positiv, plocka fram grejer och så vidare.

Som ledare och tränare påverkar du de ungas upplevelse av skidåkning, för att åstadkomma bra upplevelser behövs i först hand:

 • Ett väl förberett träningspass (se exempel på träningspass för inspiration).
 • Ett positivt och respektfullt bemötande gentemot barn och unga.

Genom att bemöta barnen på detta sätt kommer du skapa glädje, trivsel och motivation.

Aktivas behov

Aktivas behov

Ledarbeteende

Förebilder

Låt barn och ungdomar umgås och identifiera sig med engagerade manliga och kvinnliga tränare/ledare. Ge barnen förbilder i hemmabacken.

Lära sig att bli bättre

Var tydlig och ge enkla instuktioner och visa de beteende som du vill att de aktiva ska lära sig. Fokusera på vad som är bra och ge korta instruktioner.

Ha kul

Ha realistiska mål, ge alla barnen möjlighet att lyckas. Ha aktiva träningar utan köbildningar. Skoja och ha roligt.

Uppleva sammanhållning

Avsätt tid för träffar utanför idrotten, ha “pizzakväll,” gå på bio eller pröva en annan idrott tillsammans. Barn först och främst barn och inte idrottare.

Uppleva spänning

Variera träningen och låt barnen testa olika grenar inom skidåkning, våga var kreativ och testa.

Hålla sig i form

Låt barn och unga ta ansvar för sin egen träning. Uppmuntra till allsidigträning och att de ska delta i flera idrotter.

Få tävla

Låt barnen tävla, det är kul att tävla! Kom ihåg att det inte behöver vara någon som vinner utan man kan tävla mot sig själv.


Om du vill få flera specifika tips och information för hur du ska träna barn i din grupp kan du välja någon länkarna till höger eller längst ner på sidan.

Skidteknik och skidprinciper

Grundläggande principer för god skidåkning

De skidkunskaper (se Utveckling & kompetens) som finns uppsatta för respektive åldersgrupp (se progressionstrappan/
utvecklingstrappan) syftar till att göra träningen rolig, innehållsrik och utvecklande. Skidkunskaperna syftar till att ge åkaren kunskap för att bemästra grundrörelserna fram/bak, upp/ner, sida/sida och rotation. Detta för att åkaren ska uppnå de skidtekniska principerna för god skidåkning . Dessa är:

Lär dig mer om begreppen ovan på sidan Skidtekniska principer >>

Skidåkningens grundrörelser

Skidåkningens grundrörelser handlar om att lära sig att förflytta masscentrum (kroppens centrala tyngdpunkt) och därmed hantera hur skidan interagerar med snön, oavsett situation. Masscentrum kan förflyttas upp och ner, sida till sida, fram och bak och genom rotation för att hantera yttre krafter. Med andra ord ska åkaren med sin fysik och teknik kunna hantera krafter som:

 • Normalkraft
 • Gravitation
 • Luftmotstånd
 • Friktion

Skidåkaren behöver alltså kunna förflytta kroppen på rätt sätt för att hantera olika typer av underlag, krafter och förhållanden. Åkaren hanterar detta genom koordination av skidåkningens grundrörelser nedan. Klicka på respektive bild för en förklaring.

Läs mer om träningsmetoder för detta på sidan Skidtekniska principer.

Utveckling och progression

Progressionsprincipen - lärande steg för steg

Med progression menas ökning eller stegring, vilket i idrottens värld handlar om att att träningen behöver stegras upp i rätt takt för fortsatt utveckling. Detta går att göra både genom att öka mängden och svårighetsgraden/intensiteten och bör ske successivt för att anpassas efter dels gruppens och dels individens mognadsnivå. Detta innebär:

 • Anpassning av intensitet och träningsvolym.
 • Anpassning av träning efter ålder, mognad och nivå.
 • Anpassning efter individuell förmåga och kapacitet.
 • Långsiktig progression i träningen (se årsplanering). 

Läs mer om detta på sidan Utveckling & kompetens.

Skidkunskaper & progressionstrappan/utvecklingstrappan

Skidkunskaperna bygger på grundrörelser & grundprinciper

I varje årsgrupp finns ett antal så kallade skidkunskaper. Dessa bygger på de grundrörelser och grundprinciper som nämnts ovan vilka utgör grunden för alpin skidåkning. Skidkunskaperna är anpassade efter respektive åldersgrupp och nästa nivå bygger vidare på momenten i den föregående åldersgruppen.

Exempel

I U8 finns momentet hoppa i ett hopp och i U10 finns momentet Snurra 360° (på plana skidor). I U12 bygger man vidare på de två momenten: Hoppa och snurra 360°.
*
Varför är det då viktigt att kunna? En åkare som kan kontrollera de yttre krafterna i ett hopp kommer så småningom möjligen att kunna hantera exempelvis ett hopp i en störtloppsbana med god kontroll. Momentet i U10 lägger alltså grunden för att bygga både självförtroende och kunskap att kontrollera de krafter som ökar med åldern.

Momenten syftar alltså till att nå kunskap om och att lära sig använda grundrörelserna och grundprinciperna. Detta görs genom att bygga vidare på varje moment. Momenten som utgör skidkunskaperna inom varje åldersgrupp utgör tillsammans utvecklingstrappan/progressionstrappan.

I Ledarguiden för varje åldersgrupp finns rekommendationer för träningsmängd, utvecklingstrappa/progressionstrappa och utvecklingsplan som är anpassad för åldergruppen. Se mer om det under avsnittet Övningar i guiderna för respektive åldersgrupp. Du kan också läsa mer om rekommendationer, årsplanering, uppgföljining med mera under Utveckling & kompetens

Uppföljning och repetition

Allt hänger ihop - från första träningspass och moment till seniornivå. Det åkaren lär sig på träningen på U8-nivån följer med till nästa nivå och den efter det. Därför är det viktigt att öva på ett lekfullt och roligt sätt, att åkarna får gå igenom de olika momenten många gånger och att åkare som inte behärskar de olika momenten fångas upp innan de går vidare till nästa nivå. Det är också viktigt att, för att säkra att kunskapen finns kvar, gå tillbaka till tidigare steg och repetera. En FIS-åkare har lika mycket nytta av att kunna glida och svänga på en skida som en U12-åkare då den täcker in och stärker samtliga skidtekniska principer. Se mer om detta i Utveckling & kompetens.

Progressionstrappan - skidkunskaper

I progressionstrappan hittar ni de olika skidkunskaperna som bör utvecklas inom respektive åldersgrupp. Varje skidkunskap representerar alltså ett steg mot att lära sig grundrörelserna och nå målet om de tre grundprinciperna. Viktigt att notera återigen är att det alltid är värt att gå tillbaka till grunderna och repetera de tidigare stegen i skidkunskaperna med jämna mellanrum för att säkra att kunskapen följer med åkaren. I Ledarguiden för varje åldergrupp hittar du skidkunskaperna för respektive åldersgrupp. Du hittar progressionstrappan som pdf nedan och i digital version under Utveckling & kompetens.

Barn & ungdomars utveckling

Barn och ungdomar indelas i olika åldersspann som syftar till att barn som har ungefär samma mognadsgrad ska träna och tävla tillsammans. Det kan dock finnas stora skillnader i fysisk och mental mognadsgrad hos olika barn i samma ålder. Därför är det viktigt att vid träning och tävling ta hänsyn till och anpassa träning och tävlingsmoment efter mognadsgrad.

I dokumentet Barn & ungdomars utveckling hittar du information om vilka förutsättningar som finns för barn och ungdomar i respektive åldersgrupp. Dessa förutsättningar bör ligga till grund för utvecklandet av årsplaneringen (se ovan).

Vikten av välmående

För att kunna utvecklas som skidåkare krävs balans mellan träning, tävling, kost, återhämtning och sömn. Det behöver också finnas tid till lek, att bara åka skidor med kompisarna och träning och tävling måste vara lustfyllt.

Den sociala aspekten och den totala belastningen i utövarens liv är oerhört viktig oavsett ålder. Klicka på bilden för att läsa mer.

Den hållbara idrottaren

Svenska Skidförbundets handbok Den hållbara idrottaren handlar om hur idrottare kan sträva efter en hållbar energibalans och lyfter frågor om till exempel ätstörningsproblematik, stress, överträning, sömnbrist och symptom relaterade till kvinnligt och manligt hormon.

Läs mer om handboken här eller klicka på bilden >>

Idrottspsykologi - prestation & hälsa

Idrottspsykologi har betydelse för en individs eller grupps förmåga att utvecklas på ett bra sätt. Det handlar lika mycket om att kunna utveckla sin förmåga att prestera i enlighet med sin kapacitet och att kunna göra det på tävling som att säkerställa att idrottaren mår bra. På RF/SISUS kunskapsportal finns bra information om hur vi som ledare kan hjälpa åkare att uppnå sina mål och samtidigt må bra samt material och övningar som idrottare själva kan använda sig av.

Gå till portalen >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verktyg

Söker du inspiration till era träningar? Nya övningar som syftar till att träna upp de grundläggande rörelserna och skidteknik? Då kan du använda våra verktyg nedan.

I Övningsbanken/
Träningspass
hittar du förslag på träningspass för olika åldersgrupper samt tips för hur du lägger upp träningen. Passen är utformade för att åkarna ska kunna utvecklas inom skidåkningens grundrörelser (grundprinciper) genom att stärka de specifika skidkunskaperna för respektive åldersgrupp.

Gå vidare från introduktionen till Ledarguiden för respektive åldersgrupp. Där hittar du dels information om grundläggande träningsprinciper för varje åldersgrupp och kan dels gå vidare till träningspass och övningar som passar åkarna i din träningsgrupp.

I vår övningsbank finns både enskilda övningar och banor men även hela träningspass som är anpassade till de olika åldersgrupperna och som syftar till stärka åkarnas skidkunskaper. Du når övningsbanken här eller via menyn.

Vill du fördjupa dina kunskaper?

Svenska Skidförbundet och SISU med flera erbjuder en rad utbildningar för tränare och ledare och det finns tillgänglig litteratur för er som vill läsa mer. Se mer under respelktive rubrik nedan och gå till sidan Utveckling & kompetens för vidare läsning.

Alt text för denna bilden

Utbildningar för tränare och ledare

består av ett flertal utbildningar som kan genomföras i klubb och/eller distrikt. Samtliga sker alltid i samverkan med sitt RF- SISU distrikt och/eller distriktsutbildare. Här finns bland annat Introduktionsutbildning för tränare, Bansättning, Fysisk träning och mycket mer.

Gå till Alpina utbildningar eller klicka på bilden.

Alt text för denna bilden

Svensk alpin tränarutbildning: SATU

Varje SATU-kurs har innehåll av webutbildning med föreläsningar och teori, digital träff, praktik i sin hemmaförening, föreningsutveckling i samverkan med SISU Idrottsutbildarna samt praktisk barmark- och snöträning.När man genomfört SATU I, SATU II och SATU III har man slutfört hela Svensk Alpin Tränarutbildning. Varje kurs fortlöper under en säsong.

Gå till Svensk alpin tränarutbildning SATU eller klicka på bilden.

Alt text för denna bilden

Alpineski.se

Alpineski är ett webbverktyg utvecklat av Svenska Skidförbundet som är till för dig som vill lära dig mer om alpin utförsåkning, träning, fysiologi, utveckling och mycket mer. Notera att du behöver logga in för att använda webbverktyget*.

Gå till alpineski.se >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alt text för denna bilden

SISU Idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarna erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Låt er inspireras av andras smarta idéer och ta hjälp av SISU Idrottsutbildarna om ni behöver stöd i utvecklingen av er förening.

Gå till SISU Idrottsutbildarna >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alt text för denna bilden

Ledare som lyssnar

Ledare som lyssnar är en e-utbildning om psykisk hälsa bland barn och unga via Folkhälsomyndigheten.

Gå till utbildningen >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alt text för denna bilden

Rörelsekurvan

Vart ligger ditt barn på Rörelsekurvan?
Rörelsekurvan är ett verktyg för att få förståelse för hur rörligt ditt barn är. Här kan man testa barnets röreseförmåga samt få tips och hjälp med övningar som man kan träna på.

Gå till Rörselsekurvan >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Gå till www.alpineski.se och tryck på Logga in i översta högra hörnet. Välj registrera konto och fyll i uppgifterna som efterfrågas. Klicka också i de små rutorna längst ner innan du klickar på Skicka. Inom kort får du ett mejl om att du registrerats som användare på alpineski.se.

Åldersgrupper

U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden

Övriga sidor i Ledarguiden

Ladda ner plansch

Du kan ladda ned och skriva ut en plansch att sätta upp i klubbhuset. Via QR-koderna får då alla enkelt tillgång till guidens introduktion och respektive åldersgrupp.

Plansch med QR-koder till Ledarguiden

Huvudpartner

Lagpartners