Gå till innehåll

Alpint

Jag vill veta mer

För mer information om Team Piké och upplägget, kontakta

Tobias Fellman, rikstränare

+46 70-67 27 499
tobias.fellman@skidor.com

För generell information om satsningen, kontakta

Fredrik Kingstad, herrchef Ski Team Sweden Alpine

+46 70-538 42 90
fredrik.kingstad@skidor.com

En bild

Team Piké - elitmiljö för herrar

Från säsongen 2022/2023 stärks samarbetet mellan Ski Team Sweden Alpine och de gymnasieskolor som bedriver Nationell Idrottsutbildning och Riksidrottsgymnasium. Team Piké är en långsiktig, riktad satsning för att överbygga generationsglappet på herrsidan.

Vad är Team Piké?

Tidigare juniorsatsningar har inte bedömts ge tillräckliga förutsättningar för åkare att ta sig vidare i sin karriär. Den typen av satsning har på herrsidan ersatts av Team Piké.

Team Piké är Svenska Skidförbundets och idrottsgymnasiernas gemensamma satsning som riktar sig mot alpina herråkare från 16 år och uppåt. Satsningen ger möjligheter för utvalda åkare att träna och tävla i elitmiljö, det vill säga samling i landslagsmiljö, med Ski Team Sweden Alpine.

Elitmiljön är ett begrepp som omfattar förberedelser, genomförande och utvärdering med mera med ambition att öka den aktives förståelse för vad det innebär att vara idrottare på elitnivå. I det här fallet är det Ski Team Sweden Alpine som ansvarar för att skapa elitmiljön för de som tas ut till Team Piké.

Alla samlingar med Ski Team Sweden Alpine är en del av skolornas planering och därmed den enskilde åkarens och träningsgruppens skolgång.

Inom ramen för Team Piké får gymnasieskolorna chansen att planera för samlingarna som en del i skolgången för åkare som fortfarande går på gymnasiet och därmed ostört bedriva sin verksamhet. Detta samtidigt som Ski Team Sweden skapar en elitmiljö för att åkarna ska kunna ta nästa steg.

Samtidigt förskjuts selektionen av åkare uppåt i åldrarna. Detta för att främja en lång karriär där det också får ta tid att nå toppen. Team Piké är en långsiktig satsning som beräknas pågå i många år för att vi gemensamt ska kunna överbygga det generationsglapp som sporten upplever på herrsidan.

Hur funkar det?

Ski Team Sweden Alpine anordnar ett antal samlingar (träning och tävling) per år där olika åkare från gymnasieskolorna får chansen att träna i elit- och landslagsmiljö. Nomineringen till varje samling görs av åkarnas gymnasieskolor.

Samlingarna sker vid enskilda och i förväg planerade tillfällen. När åkare tas ut till dessa samlingar går åkarna som grupp under namnet Team Piké. Olika åkare nomineras till dessa turnéer så att samma åkare inte nomineras till att delta vid båda tillfällena. Dessutom tillkommer ett antal övriga samlingar, som läger.

Med vid varje samling finns en tränare som representerar Ski Team Sweden Alpine och minst en tränare från respektive skola. Det skapar, förutom en utbildning för åkarna, en möjlighet till närmare kontakt mellan gymnasietränarna och Ski Team Sweden Alpine och tillfällen för att utbyta erfarenheter ledare emellan.

Varför gäller det bara herrar?

Team Piké är en riktad insats för att täppa igen generationsglappet på herrsidan. Damsidan har inte samma problematik just nu och därför görs denna satsning mot just herrar. Detta är ett prioriterad område och en långsiktig satsning som bedöms kunna ge resultat över tid.

Tidigare satsningar mot juniorlag, särskilt på herrsidan, har bedömts vara otillräckliga. Några åkare tagits ut till landslagssamlingar i tidig ålder men därefter inte kommit vidare i sin utveckling. Det har skapat problem för skolornas klasser och planering då skolgruppens utveckling riskerat att avstanna när en majoritet av gruppen varit på landslagssamlingar.

Varför är det bra?

Genom Team Piké stärks samarbetet mellan gymnasieutbildningarna och Ski Team Sweden Alpine.

Förhoppningen med satsningen är att skapa förutsättningar för en lång karriär för den enskilda åkaren. Det minskar också trycket på den enskilda åkaren att höja prestationen i en alltför tidig ålder.

Dessutom kan satsningen ge större utrymme för skolorna att bedriva sin verksamhet och skapa goda förutsättningar att stärka bandet mellan gymnasieskolorna och elitmiljön inom Ski Team Sweden Alpine.

Nominering och samlingar

Totalt kommer fem åkare från Riksidrottsgymnasium och Nationell Idrottsutbildning att nomineras till respektive tävlingsturné. Totalt tio åkare från ovanstående program kommer att nomineras till övriga samlingar, till exempel läger.

Jag vill veta mer

För mer information om Team Piké och upplägget, kontakta

Tobias Fellman, Rikstränare

+46 70-67 27 499
tobias.fellman@skidor.com

För generell information om satsningen, kontakta

Fredrik Kingstad, Herrchef Ski Team Sweden Alpine

+46 70-538 42 90
fredrik.kingstad@skidor.com

Senast uppdaterad
2023-09-19
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Lisa Johansson

Huvudpartner

Lagpartners