Gå till innehåll

Alpint

En bild

På den här sidan presenteras den progression (stegvis utveckling) som Svenska Skidförbundet rekommenderar från U8 till FIS-nivå som är den röda tråden genom träning från barn till ungdom och vidare till vuxna skidåkare. Vår målsättning är att åkarna ska utvecklas till allsidiga, hållbara och välmående skidåkare genom hela livet.

För att få ut så mycket som möjligt av den här sidan rekommenderar vi att du först läser Skidåkningens grunder för en genomgång av begreppen som används.

Utveckling & kompetens

Progressionsprincipen - lärande steg för steg

Med progression menas ökning eller stegring, vilket i idrottens värld handlar om att att träningen behöver stegras upp i rätt takt för fortsatt utveckling. Detta går att göra både genom att öka mängden och svårighetsgraden/intensiteten och bör ske successivt för att anpassas efter dels gruppens och dels individens mognadsnivå. Detta innebär:

  • Anpassning av intensitet och träningsvolym.
  • Anpassning av träning efter ålder, mognad och nivå.
  • Anpassning efter individuell förmåga och kapacitet.
  • Långsiktig progression i träningen (se årsplanering). 

Progressionsprincipen gäller för alpin träning från U8 upp till vuxen ålder. Det är en utvecklingstrappa där åkarna ska uppfylla ett antal skidkunskaper i varje åldersgrupp innan de går vidare till nästa. De skidkunskaper som finns uppsatta för respektive åldersgrupp från U8 till senior syftar till att göra träningen rolig, innehållsrik och utvecklande. Skidkunskaperna och de olika moment som ingår syftar till att stärka de grundläggande principerna för god skidåkning enligt den så kallade progressionsprincipen som hela tiden ökar åkarens kunskap, fysik och teknik. Detta gör vi genom att bemästra skidåkningens grundrörelser.

Exempel på skidteknisk progression/steg i utvecklingstrappan

I U8 finns momentet hoppa i ett hopp och i U10 finns momentet Snurra 360° (på plana skidor). I U12 bygger man vidare på de två momenten: Hoppa och snurra 360°.
Varför är det då viktigt att kunna? En åkare som kan kontrollera de yttre krafterna i ett hopp kommer så småningom möjligen att kunna hantera exempelvis ett hopp i en störtloppsbana med god kontroll. Momentet i U10 lägger alltså grunden för att bygga både självförtroende och kunskap att kontrollera de krafter som ökar med åldern.

Momenten syftar alltså till att nå kunskap om och att lära sig använda grundrörelserna och grundprinciperna. Detta görs genom att bygga vidare på varje moment. Momenten som utgör skidkunskaperna inom varje åldersgrupp utgör tillsammans utvecklingstrappan/
progressionstrappan.

Skidkunskaperna bygger på grundrörelser och -principer

I varje årsgrupp finns, som nämnt, ett antal så kallade skidkunskaper som åkarna ska kunna innan de går vidare till nästa åldersgrupp. Dessa bygger på de grundrörelser och grundprinciper som finns beskrivna i Skidtekniska principer och vilka utgör grunden för alpin skidåkning. Skidkunskaperna är anpassade efter respektive åldersgrupp och nästa nivå bygger vidare på momenten i den föregående åldersgruppen enligt progressionsprincipen.

Nedan ser du de olika skidkunskaperna för respektive åldersgrupp

Skidkunskaper från U8 till FIS

Så här ser progressionstrappan ut. Du kan läsa den som PDF genom att klicka på länken nedanför tabellen.

Skriv tabellbeskrivning här

U8

U10

U12

U14

U16

FIS

Glida på en skida åt gången.

Åka skärande sväng i lätt terräng.

Åka skärande sväng
i brant terräng.

Åka skärande sväng från
brant till flackt & tvärtom.
 Anpassning av rörelse
i bana & friåkning i alla variationer av terräng-
& snöförhållanden.

Anpassning av teknik & taktik till resp. sväng i tempoväxlande bana.

Hockeystopp med
snösprut åt båda hållen.

Åka blandat stora
& små svängar utan stavar.

Åka & svänga på
en skida.

Åka ett staket i röd terräng med god balans & rytm.

Anpassning av rörelse
& sväng i flack & brant terräng.

Anpassning av teknik
& taktik till resp. sväng i övergång från olika snöförhållanden.

Åka i olika typer av snö-
förhållanden.

Åka SL- & GS-banor, tält & hopp.

Göra en sladdande
rund sväng.

Hoppkortsväng m. stavisättning i
brant terräng.

Åka kombination i SL-
bana till öppna portar
med god förmåga till anpassning.

Åka friåkning & i lössnö med anpassning till
olika typer av svängar.

Hoppa i ett hopp.

Åka i en bana med terrängvågor.

Träna alla discipliner
i sin hemmabacke.

Hoppa i ett större hopp med fart & kontrollerad landning.

Hoppkortsväng med stavisättning i röd backe.

Anpassning av stavisättning till alla typer av terräng & förhållanden.

Åka lift på egen hand.

Snurra 360° åt båda hållen på plana skidor.

Åka friåkning m. fartkontroll i varierad terräng/olika typer av snöförhållanden.

Åka i bana med fartkontroll i varierad terräng/olika typer
av snöförhållanden.

Anpassade rörelser på ytterskidans skärning i medelstora svängar
med andra skidan i luften.

Anpassning av funktionellt uppvärmnings-
program utan skidor
med skidvaneövningar.

Åka baklänges.

Åka friåkning i varierad terräng/olika typer av rytm i lätt terräng.

Åka med ytterarmsteknik i
SL-bana.

Hasa rakt ner i fallinjen med överkroppen vänd nedåt.

Åka svängar i hög fart med förmåga att öka & minska farten.

Åka & hoppa ett störtloppshopp & landa med kontroll.

Tips!
Åka för alpina teknik-märken.

Åka friåkning i bana med stavisättning.

Värma upp inför varje skidträning.

Träna alla discipliner.

Träna alla discipliner.

Åka i en skidpark i rails, hopp och velodromer.


Tävla i klubben & eventuellt närliggande klubbar.

Tävla i distrikt & region.

Ta visst ansvar för utrustning & skidvård som vallning & bryning.

Anpassa tekniken
utifrån terräng- & rytmförändringar.

Träna alla discipliner.


Repetera grunderna!

Ta visst ansvar för utrustning.

Tävla i distrikt & nationellt.

Åka styrande parallellsväng i stora & små svängar.

Anpassning av teknik utifrån terräng- & rytmförändringar.Åka & glida i fartställning + hoppa över käppar med 6-10 meters avstånd.

Åka i en puckelpist.

Reflektera över konsekvenser av taktiska & tekniska val.

Styra & anpassa svängradien i olika typer av terräng & svängar.Repetera grunderna!

Repetera grunderna!

Tävla i region & nationellt.

Tävla nationellt & internationellt.

Ta fullt ansvar för utrustning & skidvård.


Repetera grunderna!

Repetera grunderna!

Årsplanering från U8 till senior - enligt progressionsprincipen

Svenska Skidförbundet rekommenderar att det skapas en strukturerad plan för träning för respektive åldersgrupp. Denna syftar dels till att strukturera träningen säsong för säsong och dels till att följa progressionsprincipen.

Med progression menas ökning eller stegring, som exempelvis ökad träningsvolym eller intensitet, och inom idrottsvärlden används progression för att främja utveckling och kunskaper. Progression i träningen får inte ske för snabbt då det kan leda till överbelastning, skador och att tappat intresse för sporten.

Årsplaneringen bör mot den bakgrunden skapas utifrån ett långsiktigt perspektiv för att forma allsidiga, hållbara och välmående skidåkare genom hela livet och rekommendationen nedan är utvecklad för att främja detta. I dokumentet Barn och ungdomars utveckling Pdf, 430.3 kB. (se även meny) hittar du också en beskrivning av vad barn och ungdomars utvecklingsstadier innebär för deras träning. Du hittar också detta i årsplaneringarna under respektive åldersgrupp i Ledarguiden.

Nedan finner du en årsplanering som utgår från progressionstrappan. Den gäller från U8 till senior och presenterar forskningsbaserade rekommendationer för skidåkning och barmarksträning samt förklarar de olika utvecklingsstadierna. I Ledarguiden per åldersgrupp hittar du de specifika årsplaneringarna för varje åldersgrupp (U8 - senior).

Uppföljning och repetition

Allt hänger ihop - från första träningspass och moment till seniornivå. Det åkaren lär sig på träningen på U8-nivån följer med till nästa nivå och den efter det. Därför är det viktigt att öva på ett lekfullt och roligt sätt, att åkarna får gå igenom de olika momenten många gånger och att åkare som inte behärskar de olika momenten fångas upp innan de går vidare till nästa nivå. Det är också viktigt att, för att säkra att kunskapen finns kvar, gå tillbaka till tidigare steg och repetera. En FIS-åkare har lika mycket nytta av att kunna glida och svänga på en skida som en U12-åkare då den täcker in och stärker samtliga skidtekniska principer.

Hur uppnår vi de skidtekniska principerna och grundrörelserna?

Genom att träna på momenten inom de olika nivåerna för varje åldersgrupp och säkerställa att kunskapen finns hos varje åkare innan åkaren tar nästa steg.

Vi vill sträva efter att åkaren ska vara balanserad och förberedd för att kunna hantera yttre omständigheter som t.ex. fart, underlag, terräng och ändå utföra önskad rörelse. Målet är att åkaren ska vara i en position som tillåter att åkaren kan göra vad som helst, när som helst.

Genom att skynda långsamt, låta åkaren utmana sina kompisar i olika moment innan åkaren går vidare i utvecklingstrappan.

Genom repetition och genom att återgå till grunderna då och då.

Alltså:

Säkerställ kunskap på varje nivå
- Checka av varje moment innan vi går vidare

Skynda långsamt
- Åkarna utmanar kompisarna i olika testmoment innan åkaren går vidare till nästa nivå.

Testa färdigheterna
- Öva, öva och testa kunskaperna/färdigheterna i så verklig miljö som möjligt.

Repetera
– Gå tillblaka och repetera tidigare steg och moment i utvecklingstrappan (progressionstrappan)

Se också: Ledarguiden

Övriga sidor i Ledarguiden

Ladda ner plansch

Du kan ladda ned och skriva ut en plansch att sätta upp i klubbhuset. Via QR-koderna får då alla enkelt tillgång till guidens introduktion och respektive åldersgrupp.

Plansch med QR-koder till Ledarguiden

Läs också

Huvudpartner

Lagpartners