Gå till innehåll

Längdåkning

Längdåkning
En bild

Asfaltsslingor

Alla bör få utöva sin sport på ett säkert sätt och därför arbetar vi för att synliggöra det självklara för landets kommuner. Till 2026 är målet att det ska finnas minst 1,5 kilometer asfaltsslinga för rullsport i alla av Sveriges 20 största städer.

Här hittar du asfaltsslingan närmast dig

Varför är asfaltsslingan plats i samhället självklar

Med asfalterade slingor skapas en trafiksäker miljö för all rullsport där kroppen är den enda motorn: rullskidor, pararullsport, cykel, inlines och skejtboard och annan rullsport. Tyvärr är asfaltsslingor en förbisedd självklarhet i många kommuner. Rullsporten är istället förpassad till trafikerade bilvägar eller till cykelbanor tillsammans med gångtrafikanter och mopeder, vilket inte är säkert varken för rullsportarna eller medtrafikanterna. Att som en grupp utöva träning och utvecklande övningar är i praktiken omöjligt ur ett trafiksäkert sätt för gruppen och medtrafikanter på varken trafikerad väg eller cykelbana. Inte ens som enskild person är träning trafiksäker annat än på en asfaltsslinga dedikerad för rullsport.

Utvecklingen är positiv med en snabb ökning av antalet asfaltsslingor i Sverige. Det tidigare uppsatta målet från Svenska Skidförbundet har reviderats uppåt i omgångar och vi har idag snart 50 asfaltsslingor över hela landet. Våra största städer, där behoven är som allra störst, är dock underrepresenterade.

För verksamhet för barn och ungdomar behövs förutom den säkra asfaltsslingan också en stor platt yta för teknikövningar, stafetter och lek på
rullskidor eller annan rullidrott. Allra helst även en multipumptrack med terrängvågor, doserade svängar och inspirerande element för spontan och intuitiv utmaning och utveckling. Med genomtänkt utformning av pumptrackbanan kan all rullsport utövas här, inte bara cykel. Det blir en multibana fylld av aktivitet och rörelseglädje.

Under den stora motionsvågen på 1970- och 1980-talen blev det elbelysta
motionsspåret en naturlig del i samhällsplaneringen. Motionsspår som nu har
utvecklats från smala svagt upplysta stigar omfamnande av den mörka skogen, till breda spårgator och belysning med ljusstyrka som gör att du ser ansiktet på
den du möter på långt håll. Trygghet är en viktig faktor som vi värdesätter idag. Det är dags att ta nästa steg och vidareutveckla det moderna elljusspåret, med både asfalt och barkad eller grusad löp- och promenadspår på samma slinga. Aktivitet lockar till aktivitet och på detta sätt så samnyttjas motionsspåret och elljuset för flera motionärer och sporter samtidigt, och framför allt skapas större trygghet i rullsporten.

Umeå asfaltsslinga

Ersmarksberget Umeå - ett bra exempel på stor variation av valbara slingor

Senast uppdaterad
2023-05-31
Publicerad
2023-05-17
Skribent
Jonas Braam, SSF
Kontaktperson
Jonas Braam
jonas.braam@skidor.com
0733-22 32 22

Main partner

Premium partner

Team partner