Gå till innehåll

Längdåkning

Längdåkning
En bild

Trafik- och trivselregler i spåren

I och med att antalet skidåkare ökat i spår och på leder de senaste åren har SSF tagit fram speciella trafik- och trivselregler för längdskidåkare. Reglerna är generella och tänkt att passa alla längdskidanläggningar.

Tänk på att lokala avvikelser och tillägg förekomma, det åligger alltid den enskilde att ta reda på aktuell anläggnings trafik- och trivselregler. Kom ihåg att all skidåkning alltid sker på eget ansvar och att välja skidspår/leder utifrån din egen förmåga och erfarenhet.

Ha en trevlig tur och njut av skidåkningen!

Svenska Skidförbundets arbetsgrupp för anläggningsfrågor och arbetsgrupp för skidor hela livet.

 • Ett preparerat längdskidstadion och längdskidspår är en idrottsarena som är avsedd för att utöva längdskidåkning i. Att gå eller springa i ett preparerat skidspår är inte tillåtet under året som är snöperiod. Anläggningsägaren är ansvarig att informera vilka tider under året som är snöperiod. Andra tider på året är det naturligtvis tillåtet att ta sig fram i spåret på andra sätt än på skidor.
 • Visa respekt för naturen, ta med ditt skräp och stör inte djurlivet.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Visa hänsyn mot andra åkare. Gör dem uppmärksamma på att du vill passera. Den som kommer bakifrån har alltid väjningsplikt. Var särskilt uppmärksam där skidspår/leder går ihop eller korsar varandra. Det är inte god sed att ropa någon ur spår!
 • Gå alltid åt sidan när du stannar i spåren.
 • Om du stannar i spåret, stanna där du syns. Undvik platser där sikten är begränsad, exempelvis är det särskilt olämpligt att stanna bakom krön, kurvor och brantare utförsbackar.
 • Anpassa farten. Se till att du kan stanna för oförutsedda hinder. Tänk på att underlagets egenskaper förändras i olika väderlek. Farten blir exempelvis betydligt högre i en nedförsbacke om det är isiga förhållanden jämfört med vid nysnö.
 • Det är inte tillåtet att åka fristil så att de klassiska skidspåren förstörs.
 • Om du behöver saxa i en uppförsbacke, var god använd ytor på sidan av det klassiska spåret, till exempel fristilsbädden. Att saxa i det klassiska skidspåret förkortar ”livslängden” på spåret betydligt.
 • Ibland förekommer åkning i enkelspår, tänk då på följande:
  - Det finns ingen tydlig regel som avgör vem som ska gå ur spår för att möjliggöra möte. Visa hänsyn och se till att mötet sker på ett säkert och tryggt sätt. Är du en duktig och van skidåkare har du lättare för att gå ur spår jmf med nybörjare, barn, äldre, och så vidare.
  - Den som färdas i nedförsbacke har förtur till spåret framför de som färdas uppför, det vill säga det är farligare för ”nedförsåkaren” att gå ur spår jämfört med ”uppförsåkaren”.
 • Skidåkning med hundar kan vara tillåten vissa tider. Kontakta anläggningsägaren eller anläggningens personal för aktuella tider. Kom ihåg att plocka upp efter din hund! Lämnad avföring fastnar annars lätt i spårfordon/utrustning.
 • Vissa anläggningar kräver spårkort. Spårkortet är personligt och får inte överlåtas. Överlåtelse kan medföra att kortet makuleras. Personer som försöker åka utan personligt eller giltigt spårkort kan avkrävas en kontrollavgift.
 • Dag- och flerdagarskort gäller för det eller de datum som angivits på kortet. Säsongpass gäller från säsongens början till och med fastställt slutdatum. Brukaren ska kunna bevisa att han/hon är rätt innehavare av kortet. Kortet skall vid begäran kunna visas upp vid manuell kontroll. Förlorat eller trasigt kort ersätts ej utan aktuellt kvitto.
 • Tävling får ej genomföras utan tillstånd av anläggningsägaren.
 • Anläggningens terräng-/spårfordon och andra fordon kan förekomma i skidspåren/lederna även under öppettider.
 • Under vissa väder- och snöförhållanden är det inte lämpligt att preparera nya skidspår – det är bättre att inte röra snön. Därför kan du som besökare mötas av spår som inte alltid verkar optimala.
 • Anmäl till anläggningsägaren om du upptäcker något hinder, fara eller skadegörelse. Anmäl alltid olycksfall till anläggningsägaren.
 • Hjälp andra som råkat ut för en olycka eller behöver hjälp på annat sätt. Ring alltid 112 vid allvarliga incidenter!
 • Berusade eller drogpåverkade personer avvisas. Alkohol och droger försämrar omdöme och prestationsförmåga vilket ökar riskerna för skador och olycksfall såväl för individen som för alla andra som vistas inom anläggningen.
 • Skador på utrustning eller förlorad utrustning ersätts normalt ej, såvida inte det går att bevisa att anläggningsägaren begått allvarliga försummelser eller att anläggningen har utformats felaktigt.

Övriga upplysningar

 • Gå in på www.skidspar.se Länk till annan webbplats. som informerar om lämpliga spår och spårstatus. I dagsläget hittar du information om fler än 1 500 spåranläggningar i Sverige.
 • Kontrollera prognoser för kyla och väderlek exempelvis på www.smhi.se Länk till annan webbplats.. Tänk på att temperaturen kan variera kraftigt på olika delar av en slinga, ibland upp till 15 grader. Till exempel har lägre terräng och sträckor längs vattendrag ofta betydligt fler minusgrader än högre terräng. Tänk också på att väderleken kan förändras mycket snabbt. Anpassa klädseln efter dessa förhållanden och förutsättningar.

Trafik- och trivselregler Pdf, 246.4 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF, nytt fönster)

Det finns även en förkortad variant, ett förslag till en mall som din förening kan använda för att hålla en god stämning i skidspåren. Använd mallen för utskrift eller kopiera och lägg till eller korrigera efter de förutsättningar som finns hos er förening och anläggning.

Trafik- och trivsleregler, förkortad variant Pdf, 188.6 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF, nytt fönster)

Läs även vad som gäller med hänvisning till allemansrätten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad
2023-12-06
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Ida Karlsson
Kontaktperson
Jonas Braam
jonas.braam@skidor.com
0733-22 32 22

Main partner

Premium partner

Team partner