Gå till innehåll

Alpint

En bild

Säkerhet

Säkerhet är ett av de viktigaste områdena att ta hänsyn till vid utövande av alpin skidåkning. Föreningar bör ha en aktuell och uppdaterad handlingsplan för sjukvård. Läs vidare för att säkra att er förening har det material som behövs för att kunna hantera eventuella skador vid träning och tävling.

Rekommendation handlingsplan för sjukvård

Svenska Skidförbundet rekommenderar att alla föreningar har en aktuell handlingsplan för sjukvård i samband med träning och tävling. Handlingsplanen bör redovisas vid upptaktsträffar och även anslås i klubbstuga eller liknande. Handlingsplanen bör redovisas på lagledarmöten i samband med tävling.

Läs mer

Säkerhet vid träning och tävling i SLAO-anslutna anläggningar

Att skapa en trygg och säker miljö för gäster i svenska liftanläggningar har alltid varit en viktig fråga för SLAO. Utförsåkning räknas numera som en av de största folksporterna med cirka 2 miljoner utövare varje år. Stora svenska alpina framgångar världen över har starkt bidragit till den genuina popularitet som utförsåkning numera har hos svenska folket.

Den alpina tävlingssporten, som alltid varit ett framträdande inslag i våra alpina anläggningar, har de senaste åren drabbats av flera allvarliga olyckor. Det beror bland annat på ny utrustning som både skapar högre farter och större krafter. För att förebygga dessa olyckor måste vi själva öka vårt säkerhetstänkande i den totala miljön runt tävling och träning.

Uppdaterade säkerhetsåtgärder 2022

I skidområden med blandad publik finns ett behov av att tydliga regler runt träning/tävling utformas, allt för att verksamheten även i framtiden ska ha en naturlig plats i våra anläggningar. Frågan har diskuterats under flera år i SLAOs styrelse. En stor oro bland personal i anläggningarna har bidragit till att frågan har fått hög prioritet i säkerhetsarbetet. I maj 2002 träffades representanter från SLAOs styrelse och Svenska Skidförbundet för att hitta en lösning som innebär ett klargörande av ansvar för verksamheten i våra anläggningar i samband med träning/tävling.

Parterna har enats om följande säkerhetsåtgärder

  • Med skyltar informera andra gäster om att träning/tävling pågår. (Skyltar är framtagna och kan beställas hos Avanti Alpin tel 0647-102 00, www.avantialpin.com Länk till annan webbplats..)
  • Klubb/förening/grupp skall tillsammans med anläggningsrepresentant underteckna överenskommelse som klargör parternas ansvar. (Se bifogad överenskommelse.)
    Vid tävlingar rekommenderas att säkerhetsaspekten tas upp på lagledarmötet innan tävlingsstart.
  • Aktiva, ledare och anläggningspersonal ska känna till det framtagna "stopptecknet". (Se bilaga.)

Ovanstående åtgärder skall förhoppningsvis förhindra allvarliga olyckor, öka tryggheten hos aktiva, ledare och personal samt utveckla arbetet för säkrare miljöer vid träning och tävling. Frågan är viktig och berör många. För att på bästa sätt få igång säkerhetsarbetet till kommande säsong, måste klubbar och distrikt informera aktiva, ledare och föräldrar om innebörden av ovanstående samt genomföra åtgärdsprogrammet på följande sida.

Förslag till åtgärdsprogram på klubb- och distriktnivå

  • Ett bra samarbete mellan anläggningens personal och klubben/föreningens aktiva, ledare och föräldrar är oerhört viktigt för en bra verksamhet i backen. Gå igenom med alla aktiva, föräldrar och ledare innebörden i SLAOs folder "Viktigt att veta...". (framförallt viktigt när nya medlemmar kommer till klubben).
  • Bjud gärna in anläggningspersonal till en informationskväll där "Viktigt att veta..." gås igenom.
  • Tränare i klubben/distriktet utarbetar tillsammans med hemmaanläggningens personal en plan på hur säkerheten ska läggas upp och efterlevas vid träning/tävling under säsongen.
  • Vid träning/tävling skall alltid säkerhetsaspekten ha hög prioritet. Beräkna fallzoner och ta hänsyn till fasta hinder. När behövs extranät respektive B-nät? Är området tillräckligt avspärrat och är bromsplanen tillräckligt stor? Har vi informerat andra gäster i anläggningen och har vi bra kommunikationsutrustning?

Vid tävling

Fråga gästande lagledare om säkerheten är tillräcklig. Ta diskussionen innan tävlingen börjar. Våga stoppa en tävling p g a dåligt väder eller andra orsaker som medför uppenbara risker för skador och olyckor.

Kontakt

Med ovanstående gemensamma insatser hjälps vi åt att skapa förutsättningar som ger våra barn och ungdomar en säker och trygg miljö i deras strävan att bli duktiga utförsåkare. Vi tar gärna emot synpunkter, helst via e-post.

Svenska Liftanläggningars Organisation
slao@slao.se

Svenska Skidförbundet
info@skidor.com

Senast uppdaterad
2023-09-20
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudpartner

Lagpartners