Gå till innehåll

Alpint

En bild

Homologisering

För att arrangera FIS-tävlingar krävs att backen är homologiserad. Det innebär att backen är godkänd för tävling på FIS-nivå. Nedan hittar du processen i sin helhet.

Homologisering av alpina banor

 1. Ansökan görs av klubb eller annan organisatör till Svenska Skidförbundet (SSF) för vidare befordran till Internationella Skidförbundets (FIS) kommitté för alpina banor.
 2. FIS-kommittén utser en inspektör.
 3. Underlag för homologiseringsakten. Alla underlag upprättas i 4 exemplar.
  3.1 Översiktskarta över Sverige där platsen markeras. Närmaste flygplats bör markeras.
  3.2 Karta som närmare redovisar ortens och backens läge skala mellan 1:20 000 till 1:50 000.
  3.3 Detaljkarta med nivåkurvor skala mellan 1:20 000 till 1:50 000 med backen, liftar etc. särskilt markerade.
  3.4 Backprofil som redovisar backen i färdigt skick i skala mellan 1:1000 till 1:5000
  OBS! Samma skala höjd och längd.
  3.5 Flygfoto över backen i färdigt skick. Fotots storlek skall vara A4.
  3.6 Snöstatistik från SMHI för orten. Behövs ej om snökanonsanläggning finns.
  3.7 Teknisk beskrivning över backen omfattande:
  Ort, backens namn, kontaktadress, backens riktning (väderstreck), starthöjd och målhöjd i meter över havet, höjdskillnad i jämn meter, lutande längd, medellutning i %, max och min. lutning i %, transportmöjligheter av skadade utanför pisten, bevattningsmöjligheter ( endast slalom), landningsplats för helikopter, snökanonsanläggning, liftar med kapacitet, (träning och tävling), beskrivning av start och målområden, avstånd till närmaste sjukhus, kabelanläggning för tidtagning och övriga kommunikationer, säkerhetsbeskrivning nät och madrasser med lägen, längder och höjder. (sistnämnd enklast att redovisa på karta)
 4. Klubbens kostnader.
  4.1 Till FIS 150 CHF per målområde. Flera grenar kan nyttja samma målområde för 150 CHF.
  4.2 Ersättningar till inspektören.
  Resekostnad för tåg, bil eller flyg.
  Eget fordon ersätts med 0,70 CHF/km.
  Traktamente: 80 CHF/dag. Endast resdagar till och från homologiseringsorten.

Ytterligare detaljupplysningar kan fås av Åke Moänge, Toni Franz eller Karin Sundberg

Kontakt

Åke Moänge

Karin Sundberg

Toni Franz

Övrigt

Samtliga bestämmelser är redovisade i FIS alpina regelbok Art. 650.

Homologisering 1 Word, 34.5 kB.
Homologiserade backar i Sverige Länk till annan webbplats.
Krav på fallhöjder Pdf, 84.9 kB.

Senast uppdaterad
2024-04-18
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudpartner

Lagpartners