Gå till innehåll

Alpint

Postgymnasial utbildning

Den som vill kombinera sin alpina satsning med studier på högskole- och universitetsnivå kan göra det via Svenska Skidförbundets, SSF, postgymnasiala verksamheter. Här hittar du information om SSFs postgymnasiala verksamheter samt länkar till andra postgymnasiala alternativ.

Svenska Skidförbundets postgymnasiala verksamhet

Inledning

De två teamen som tidigare funnits i Svenska skidförbundets regi kommer inför säsongen 2024-2025 att slås ihop till ett. Genom att samla resurserna i en organisation/ett team ökar vi vår förmåga och förutsättningar att säkerställa önskad kvalitet samt vår förmåga att utveckla verksamheten och de aktiva.

Postgymnasiala alpina verksamheter

Följande postgymnasiala alpina verksamheter finns att söka från säsongen 2024/2025.

Viktiga länkar för alpina postgymnasiala elitmiljöer

Vision

Svensk alpin elitidrottsmiljö, bäst i Europa!

Verksamhetens syfte

Det grundläggande syftet med den postgymnasiala verksamheten kopplat till SSF är att möjliggöra och skapa förutsättningar för en fortsatt alpin elitidrottskarriär efter skidgymnasiet samtidigt som det ges möjlighet att påbörja och genomföra studier mot universitet och/ eller högskola.

Idrotten i Sverige står inför utmaningar att skapa bättre socioekonomiska förutsättningar för våra aktiva. Som en del i detta ser vi den postgymnasiala verksamheten som en viktig del i att skapa bättre förutsättningar för våra aktiva att fortsätta sin elitidrottssatsning. Begreppet dubbla karriärer innebär att ge möjligheter och förutsättningar för den aktive att kombinera sin elitidrottssatsning med studier. Syften och strategin är att skapa en bättre livssituation, trygghet, balans och framtidssäkring för den aktive i sin fortsätta elitidrottssatsning.

Målsättning

 • Bedriva en attraktiv o stark nationell elitmiljö som försörjer landslagen med utbildade och väl förberedda aktiva inför en internationell elitkarriär.
 • Vara en naturlig del och tydligt steg i den Svenska Alpina modellen.
 • Bidra till SSF´s vision ”Bäst i Världen – Alla på snö”.
 • Vara länken mellan nationell elitmiljö och landslag.
 • Skapa en miljö där starka, trygga och välmående individer utvecklas och som ges förutsättningar att utvecklas och prestera som elitidrottare samt skapa en trygghet för livet efter idottskarriären.
 • Verksamheten skall bedrivas ekonomi & klimateffektivt genom att huvuddelen av verksamheten bedrivs i Skandinavisk/Svensk miljö vilket exempelvis minimerar antalet flygresor, nyttjar befintliga samarbetsavtal samt främjar Svenska skidanläggningar.

Verksamhetssidé

Vår ambition är att träna samtliga discipliner i någon form som metod i utvecklingen av aktiva. Fokus & grunderna kommer att byggas från teknikgrenarna slalom och storslalom där vi har resurser, kunskap och erfarenhet för att fostra elitåkare.

Vi kommer att bedriva merparten av vår verksamhet i Svensk / Skandinavisk miljö.

Detta gör oss effektiva gällande ekonomi och miljö samt hållbara långsiktigt vilket medför mer träning och skidåkning för pengarna… Tillgången på träningsarenor i Skandinavien och Sverige har inte påverkats av miljön i lika stor utsträckning som i Europa och kan även bli trumfkortet kommande år. Vi får även allt större problem med tillgången på träningsarenor i Europa då tillgången inte matchar efterfrågan.

Genom nära samverkan med landslagsverksamheten skapar vi naturliga övergångar och möjligheter för de aktiva gällande träning och tävling.

Genom samverkan och dialog med skidgymnasierna är ambitionen att ”bjuda in” åkare samt tränare till läger/träningar för att skapa utveckling och mervärde i linje med den röda tråden / Svenska modellen. Detta skapar oss även en uppfattning och tidig relation med kommande teammedlemmar vilket skapar en så trygg och bra övergång som möjligt.

Det ger oss samtidigt möjlighet till ytterligare kunskaps och informationsöverföring mellan våra verksamheter.

Ledord

UTVECKLA

KONKURRERA

PRESTERA

Aktiva

 • Kamratskap – Otroligt viktigt med rätt folk och miljö omkring oss. Alla har ett ansvar för detta.
 • Bidra till ett stödjande & utvecklande klimat i såväl med som motgång
 • Gemensamma spelregler förhåller vi oss till och skall respekteras
 • Kontinuitet, ge organisationen och verksamheten tid. Det ger förutsättningar för utveckling.

Tränare

 • Skapa förutsättningar och driv för gruppen och den enskilde individen att utvecklas och prestera.
 • Tillit o lojalitet till arbetsgivare, uppgiften och gruppen, ”laget före jaget”.
 • Kommunikationen är transparant och ärlig.
 • Helheten, förståelse för individens totala läge, miljö och belastning vilket har betydelse för utveckling och prestation.
 • Långsiktighet. Genom att vi håller oss till planer, tider osv skapar vi lugn och trygghet vilket i sin tur skapar förutsättningar för utveckling och prestation.
 • Lojalitet, vi backar varandra och står gemensamt bakom fattade beslut.

Ledare

 • Medlemmarna känner till och accepterar teamets vision, strategi o mål och känner tillhörighet i teamet.
 • Skapa tillit till organisation, gruppen och individen.
 • Respektera och nyttja gruppens o kunskap och erfarenhet, ta tillvara på olikheterna, de bygger styrkan.
 • Förtroende för varandras o gruppens förmåga.
 • Ledaren dominerar inte arbetet. Kunskapen kring gruppers utveckling är en avgörande framgångsfaktor nu och i framtiden för utveckling o prestation….

Grundplan för verksamhetssäsongen

Maj/juni

 • Uppstart nytt team
 • Eventuellt skidläger beroende på förutsättningar
 • Fysläger kombinerat med information, värdegrund och så vidare.

Juli/augusti

 • Fysträning i egen regi med understöd av tränare

Augusti/september

 • Fystester
 • Uppstartsläger skidor

Oktober - november

 • Försäsongsträning skidor / fys

December - mars/april

 • Tävlingssäsong

Februari - april

 • Ansökan och antagningsprocess

Under säsongen kommer samtliga aktiva att genomgå Svenska Skidförbundets atletutbildning.

Resurser

 • Målsättningen är att ha en tränartäthet enligt 1 tränare / 5 åkare.
 • Understöd av SSFs fystränare vid fystester och planering av fysträning.
 • Mittuniversitetets testlabb för utvalda fystester.
 • Möjlighet att erbjuda SSF fysio vid behov samt för medicinsk rådgivning samt kontakt.
 • Uppföljning genom systemet Smartabase för registrering och uppföljning av träning och tävling.

Utrustning och kläder

För de aktiva är vår ambition att få tillgång till någon typ av teamkläder, exempelvis tröja och jacka vilket skapar tillhörighet och stolthet. I övrigt står den aktiva själv för all personlig utrustning.

Liftkort

Vår målsättning är att kunna erbjuda Skistarliftkort till förmånligt pris.

Ansökan och antagning

Vår målsättning är att ta in ca 10-12 aktiva i verksamheten säsongen 2024-2025. Ansökning/antagning kommer att ske i två steg.

15 Februari – 1 mars: Ansökan till skiduniversitetet

Länk till ansökan >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därefter kommer vi att granska samtliga ansökningar och genomföra en selektering till nästa steg. Vilka som kommer vidare till nästa steg bygger på info från ansökningsdokumentet, referenser, karaktär, beskrivning av ambition och mål, resultat osv.

13-14 mars: Vilka som kommer med till antagningssteg 2 meddelas

2-3 april: Antagningssteg 2 innehållande personliga intervjuer, fystester (Ironman) och screening utförd av fysioterapeut. Ort o lokal för genomförande av steg 2 meddelas i samband med kallelse. (Preliminär ort: Bosön.)

Senast 10 april: Slutlig antagning. Anledningen till att antagningsbeskedet kommer vid denna tidpunkt är för att de som blivit antagna till den postgymnasiala verksamheten ska hinna söka de akademiska studier de önskar då högskolor och universitet normalt stänger sin antagning den 15 april.

Antagningskrav

Riksidrottsförbundet har satt upp följande kriterier för att vara en RIU-student, dvs bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier kan vara nödvändiga. Enligt specialindrottsförbundet (SSF) uppfyller RIU-studenten minst ett av följande kriterier:

 • Uttagen i junior – eller seniorlandslag
 • Tävlar på hög internationell* nivå inom individuell idrott
 • Är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet
 • Bedöms på sikt** kunna ta en plats i landslaget eller kunna tävla på hög internationell nivå

*Hög internationell nivå = Kontinuerliga tävlingar med internationell konkurrens som kräver särskild kvalificering

**På sikt = SF antar ett relevant tidsintervall utifrån aktuell idrott

Studiekriterier

Studerande behöver studera minst 15hp/läsår mot Mittuniversitetet. Den postgymnasiala verksamheten startar sin säsong den 1aa juni och avslutas den 31a maj varje säsong. Detta innebär att de aktiva som ingår i teamen kan starta sina studier under sommaren (juni – augusti). Detta är inget krav utan studierna behöver senast påbörjas under höstterminen (augusti - januari). Om fler poäng behöver insamlas har de aktiva möjlighet att fortsätta studera under vårterminen (januari – maj).

Idrottsliga kriterier

En samlad bedömningen av den aktive i form av:

 • Ambition och mål
 • Nuläge
 • Förutsättningar och förmåga att nå uppsatta mål

Detta kommer att göras med hjälp av analyser, referenser, ansökningsformulär samt intervjuer.

Fysiska kriterier

För att den aktiva ska kunna ta del av, och utvecklas i den verksamhet vi bedriver ser vi följande kravbild:

 • Minimum 400p vid Ironmantest i samband med antagningssteg 2.
 • Godkänd vid genomförande av screening / medicinsk kontroll i samband med antagningssteg 2 i syfte att säkerställa att god hälsa råder hos den aktiva för att kunna tillgodose sig den verksamhet vi bedriver utan fysiska eller medicinska begränsningar som bedöms kunna påverka utveckling och förmåga att nå målen.

Ekonomi

En träningsavgift om 20 000 sek/säsong tas ut per aktiv (egen kostnad).

I träningsavgifter ingår planering, genomförande av träning, fystester, tränare samt utrustning för att bedriva högkvalitativ träning såsom videoanalys, tidtagning, och diverse stödsystem.
Den aktive bär sina egna kostnader i form av exempelvis boende, resor, mat, liftkort, personlig utrustning och så vidare.

I de fall som SSF betalar exempelvis för boende kommer efterfakturering att ske utan påslag.

Frågor?

Om du har frågor gällande alpina postgymnasiala elitmiljöer, kontakta

Per Jonsson, ansvarig för postgymnasial utbildning, Svenska Skidförbundet
E-post: per.jonsson@skidor.com
+46 70-232 86 43

Senast uppdaterad
2024-02-14
Publicerad
2024-02-14
Skribent
Mathias Moberg

Huvudpartner

Lagpartners