Gå till innehåll

Alpint

En bild

Alpin Elittränarutbildning

Alpin elittränarutbildning är det mest avancerade utbildningen du kan genomföra inom Svenska skidförbundets regi. Utbildning sker antingen på kandidat eller masternivå på ett av Sveriges universitet/högskolor med idrottsvetenskaplig eller pedagogisk inriktning.

Alpin elittränarutbildning på kandidatnivå

För att examineras som alpin elittränare på kandidatnivå krävs en kanditatexamen inom idrottsvetenskap med alpin inriktning. Du kan läsa vilken idrottsvetenskapligt program som helst men du behöver anmäla till SSF att du kommer skriva en kanditaduppsats om minst 15 hp med fokus på att utveckla den alpina idrotten. Efter att institutet godkänt kanditatuppsatsen presenteras uppsatsen och övriga studentarbeten för Svenska Skidförbundets utbildningsansvarige, rikstränare och landslagschefer där studenten ska svara på diverse frågor kring studiegången. När uppsatsen och den individuella studieplanen godkänts av Svenska skidförbundet och när studenten genomfört SATU I, II och III samt elittränarcertifieringen erhåller studenten en Alpin Elittränarexamen på kandidatnivå.

Utbildningens innehåll

  • Utbildningen ska inkludera en kanditatexamen om minst 180 hp inom idrottsvetenskap på minst grundläggande nivå
  • En indiviuella studieplan med tydligt fokus på alpin skidåkning.
  • Godkänd kandidatuppsatsen (15hp) med fokus på att utveckla den alpina idrotten i samråd med SSF alpint och skicross.
  • Genomförd och godkänd SATU I, II och III samt elittränarcertifiering.
  • Slutexamination med presentation av studiegång samt kanditatuppsats för Svenska skidförbundet

Anmälan

Anmälan sker till utbildningsansvarig så snart som möjligt efter att du blivit antagen till ett idrottsvetenskapligt program. Efter anmälan genomförts och godkänts skapar studenten, tillsammans med utbildningsansvarig för alpint, en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska ha ett tydligt fokus på alpin skidåkning och samtidigt bestäms när respektive SATU samt elittränarcertifieringen ska genomföras. Anmälan behöver absolut senast genomföras innan kandidatuppsatsen påbörjas. Observera att en för sen anmälan kan leda till att den individuella studieplanen i sin helhet inte har en tydlig inriktning mot alpin skidåkning och inte kan valideras som en alpin elittränarutbildning.

Alpin elittränarutbildning på masternivå

För att examineras som alpin elittränare på masternivå krävs en masterexamen inom idrottsvetenskap med alpin inriktning. Du kan läsa vilken idrottsvetenskapligt masterprogram som helst men du behöver anmäla till SSF att du kommer skriva en kanditaduppsats om minst 30 hp med fokus på att utveckla den alpina idrotten. Efter att institutet godkänt masteruppsatsen presenteras uppsatsen och övriga studentarbeten för Svenska Skidförbundets utbildningsansvarige, rikstränare och landslagschef. När uppsatsen och den individuella studieplanen godkänts av Svenska skidförbundet och när studenten genomfört SATU I, II och III samt elittränarcertifieringen erhåller studenten en Alpin Elittränarexamen på masternivå.

Utbildningens innehåll

  • Utbildningen ska inkludera en masterexamen om minst 120 hp inom idrottsvetenskap på avancerad niva
  • En indiviuella studieplan med tydligt fokus på alpin skidåkning.
  • Godkänd masteruppsats (30hp) med fokus på att utveckla den alpina idrotten i samråd med SSF alpint och skicross.
  • Genomförd och godkänd SATU I, II och III samt elittränarcertifiering.
  • Slutexamination med presentation av studiegång och masteruppsats för Svenska Skidfröbundet.

Anmälan görst till utbildningsansvarig, före masteruppsatsen påbörjas. Efter anmälan skapar studenten en individuell utvecklingsplan tillsammans med utbildningsansvarig för alpin och skicross.

Anmälan

Anmälan sker till utbildningsansvarig så snart som möjligt efter att du blivit antagen till ett idrottsvetenskapligt masterprogram. Efter anmälan genomförts och godkänts sätter studenten, tillsammans med utbildningsansvarig för alpint, ihop en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska ha ett tydligt fokus på alpin skidåkning. Samtidigt bestäms när respektive SATU samt elittränarcertifieringen ska genomföras. Anmälan behöver senast genomföras innan masteruppsatsen påbörjas. Observera att en för sen anmälan kan leda till att den individuella studieplanen i sin helhet inte har en tydlig inriktning mot alpin skidåkning och inte kan valideras som en alpin elittränarutbildning.

Vad inkluderas i dessa utbildningar?

Utbildningen är kostnadsfri och sker primärt på ett universitet med SSFs alpina utbildningsansvarige som handledare. Studenten får möjlighet att jobba tillsammans med Svenska Skidförbundet för att praktiskt närma sig idrotten och förbundets verksamhet. Studenten får hjälp med att skapa en individuell studieplan vilket inkluderar Svenska skidförbundets stegutbildningar och cerrtifieringar som finansieras av SSF under studiegången.

Anmälan och frågor

Mathias Moberg
Utbildningsansvarig Alpint och Skicross
mathias.moberg@skidor.com

Senast uppdaterad
2023-12-12
Publicerad
2023-12-13
Skribent
Lisa Johansson, SSF

Huvudpartner

Lagpartners