Gå till innehåll

Alpint

Ledarguiden FIS

En bild

Ledarguiden är till för dig som leder och tränar barn och ungdomar i alpin skidåkning. Tanken är att du ska kunna använda den som både en guide och en inspiraton i ditt ledarskap, oavsett vilken åldersgrupp du är ledare för. Vi rekommenderar att du börjar med att gå igenom introduktionen och sedan tar dig vidare till den guide som passar åldern för just din träningsgrupp.

Observera att Ledarguiden för FIS uppdateras inom kort.

Ledarguiden FIS: yngre/äldre junior

Vad händer i FIS-stadiet?

Juniorstadiet sträcker sig under fyra år och träningsupplägget börjar bli och blir än mer specifikt för specialisering inom alpin skidåkning. Vi får också en större individualisering av träningsupplägget för att träningen ska optimeras för de individuella åkarna utifrån specifika styrkor. Åkarna har i större utrsträckning allt större förmåga att bygga muskelmassa och en allt större del av träningen handlar om fysisk träning för att stärka kroppen inför kommande utmaningar. Se mer under Grunder för hållbar & långsiktig träning nedan.

Syfte

Träningen går ut på att optimera träning för de personliga målen som sätts upp tillsammans med åkaren.

Att tänka på

Från yngre junior blir träningen allt mer individuellt anpassad. Det är viktigt att som tränare/ledare ha en nära dialog med åkaren och använda sig av exempelvis video som ett verktyg för att utveckla åkarens teknik. Detta är också en ålder då en relativt omfattande individuell utveckling sker både fysiskt och mentalt och för att minimera skaderisken ska fysträningen vara en naturlig del av träningen.

Åkare i det här åldersspannet bör träna samtliga discipliner och återkommande gå tillbaka till grunderna i de tidigare åldersgrupperna för att repetera moment. Det är också viktigt att inte "tappa" friåkningen när träningen blir allt mer specialiserad och individualiserad.

Feedback & instruktioner

Träningsupplägget bör innehålla kort- och långsiktiga mål som är individuellt anpassade. Använd video och tidtagning som verktyg för att ge feedback. Utmana ungdomarna färdigheter genom att sätta variationsbanor.

Årsplanering

Under Årsplanering nedan finns rekommendationer på hur träningen bör läggas upp generellt.

Skidgymnasium

För att läsa mer om skidgymnasiet - gå till sidan Skidgymnasieverksamhet >>

Denna rubrik uppdateras inom kort.

Skidkunskaper & rekommendationer

Förberedelser för fystester

IronMan är ett så kallat testbatteri som används för att mäta fysisk förmåga hos alpina skidåkare. Nu släpper Svenska Skidförbundet IronMan-protokoll för både äldre och yngre åkare (IronMan junior) som kan användas för att förbereda och utbilda åkare inför kommande fystester.

Hösten 2022 beslutade Svenska Skidförbundet att göra en genomlysning av den fysiska statusen hos alpina åkare från klubb- till landslagsnivå. Målet med detta var att hitta verktygen för att höja den fysiska statusen generellt på alla nivåer för att i slutändan kunna öka prestationen och minska skaderisken.

Som en del av detta kommer resultat från tester som genomförs på skidgymnasium, postgymnasiala utbildningar och i landslag att samlas in framåt. De insamlade värdena analyseras och ger en bild av hur åkarnas fysiska status förändras över tid och effekten på prestationen.

IronMan genomförs från det att åkarna fyller 17 år. För yngre åkare finns i stället IronMan junior som främst handlar om att förbereda och utbilda åkarna inför IronMan senare. Nu publiceras testprotokollen IronMan och IronMan junior på skidor.com med förhoppningen om att den fysiska testningen ska kunna standardiseras. Protokollen beskriver hur IronMan och IronMan junior genomförs och i vilka åldrar åkarna ska genomföra respektive protokoll.

Gå till sidan fystester >>

Inför träning

 • Planera träningen. Använd t.ex. övningsbanken och utgå från de skidkunskaper som gäller för åldersgruppen.
 • Gemensam samling och uppvärmning.
 • Kommunicera syftet med träningen (detta ska vi öva på idag för att...).
 • Se över så att ni har tillräcklig bemanning.
 • Se över så att ni har tillräckligt med och korrekt material.
 • Är träningen säker? Kontrollera underlag, avspärrningar, nät etc. i god tid inför träning.

Rekommendationer ledare FIS

Skidkunskaper FIS Y/Ä junior

 • Anpassning av teknik & taktik tilll respektive sväng i tempoväxlande bana.
 • Anpassning av teknik & taktik till respektive sväng i övergång från olika snöförhållanden.
 • Åka friåkning & lössnö med anpassning till olika typer av svängar.
 • Anpassning av stavisättning till alla typer av terräng & förhållanden.
 • Anpassning av funktionellt uppvärmningsprogram utan skidor med skidvaneövningar.
 • Åka & hoppa ett störtloppshopp och landa med kontroll.
 • Åka i en skidpark i rails, hopp och velodromer.
 • Träna alla discipliner.
 • Anpassning av teknik utifrån terräng- & rytmförändringar.
 • Styra & anpassa svängradien i olika typer av terräng & svängar.
 • Tävla nationellt & internationellt.
 • Repetera grunderna från tidigare åldersgrupper.

En rekommendation är att använda sig av de Alpina teknikmärkena som motivation för barnen. Se mer om det nedan.

R.A.M.

ROLIGT

Har vi känt glädje och mår vi bra?

AKTIVITET

Har vi varit engagerade och aktiva?

MOTIVERANDE

Har vi alla känt drivkraft och lust? Vill vi komma tillbaka?

Kunskapsutveckling för FIS-ledare

Klicka på respektive cirkel nedan för att hitta inspiration till gruppens träningar och information om utrustning. Under Träningspass och Tekniska banor hittar du förslag på träningspass och banor som är anpassade till åldersgruppen. Se även Övningar för moment som utgår från skidåkningens grunder samt utrustningslista under Utrustning.

Träningspass ledarguiden
Utrustning ledarguiden
Utrustning ledarguiden
Utrustning ledarguiden

Grunder för hållbar & långsiktig träning

Utveckling yngre och äldre junior

Yngre junior (17-18 år)

I den här åldern kan träningsupplägget börja övergå till att bli mer specifikt för specialisering inom alpin skidåkning. Träningsupplägget kan också bli mer individualiserat. Övriga idrotter och aktiviteter genomförs med fördel som del av barmarksträningen. Träningsfokus övergår än mer till att ligga på att köra bana kontra styrd friåkning (fördelning cirka 30-70 procent). Åkarna har i detta åldersspann stor förmåga att ytterligare utöka sin muskelmassa. Här övergår också åkarna till att träna för att tävla på nationell nivå.

Äldre junior (19-21 år)

Åkare i den här åldern bör arbeta för att fortsätta att utveckla den fysiska kapaciteten utifrån den idrottsspecifika kapacitets- och kravprofilen. Friåkning är fortfarande en viktig del av träningen men totalt består träningspassen av cirka 25 procent friåkning och 75 procent av åkning i bana. Spontant idrottande i form av andra aktiviteter än alpin skidåkning genomförs för att få variation i den dagliga träningen. Åkarna tränar för att vinna på nationell nivå.

Läs mer om detta genom att klicka på Barn & ungdomars utveckling nedan.

Årsplanering FIS yngre (Y) och äldre (Ä) junior

Rekommendationen för årsplanering ur relevant forskning om barn och ungdomars fysiska utveckling och grundar sig i syftet att forma allsidiga, hållbara och välmående skidåkare genom hela livet. Genom att följa rekommendationerna för de olika åldersgrupperna får vi en progression (se progressionsprincipen) från U8 till senior där tränings- och tävlingsvolym samt utveckling av syfte med träningen följer den naturliga fysiska och mentala utvecklingen.

Förklaringar Årsplanering

Lära i U8/U10 = lära genom att leka (utveckla grundläggande rörelsemönster)
Lära i äldre åldersgrupper = hantera utrustning, lära sig ny teknik, materialkunskap m.m.
Utveckla = teknik, övningar, banor etcetera
Utmana = utöka svårighetsgraden rörande teknik
Prestera = tävlingsmoment (toppa formen)

OBS: Det är viktigt att gå tillbaka till föregående moment då och då, i enlighet med progressionsprincipen. Exempel: Under prestationsperiod, gå tillbaka till läraperiod och exempelvis kör kortkäppsbana för att bibehålla tekniken.

Årsplanering för FIS äldre junior alpin skidåkning.
Årsplanering för postgymnasial verksamhet.
Årsplanering för landslag.

Läs mer

Träningsprinciper
Skidåkningens grunder
Utveckling & kompetens
Träningsprinciper

Skidkunskaper & övningar för FIS Y/Ä junior

De grundläggande skidkunskaperna för varje åldersgrupp, som varje åkare i respektive grupp bör kunna innan de går vidare till nästa nivå, bygger vidare på föregående åldersgrupps skidkunskaper. Om gruppen exempelvis tränar på att hoppa i U8 så ökar svårighetsgraden i U10. Det är viktigt att komma ihåg att gå tillbaka med jämna mellanrum och repetera skidkunskaperna från tidigare åldersgrupper. Detta gäller hela vägen upp till seniornivå.

Ett par övningar för att träna skidkunskaperna finns nedan. Du hittar också mer i vår övningsbank >>

Skidkunskaper FIS Y/Ä junior

 • Anpassning av teknik & taktik tilll respektive sväng i tempoväxlande bana.
 • Anpassning av teknik & taktik till respektive sväng i övergång från olika snöförhållanden.
 • Åka friåkning & lössnö med anpassning till olika typer av svängar.
 • Anpassning av stavisättning till alla typer av terräng & förhållanden.
 • Anpassning av funktionellt uppvärmningsprogram utan skidor med skidvaneövningar.
 • Åka & hoppa ett störtloppshopp och landa med kontroll.
 • Åka i en skidpark i rails, hopp och velodromer.
 • Träna alla discipliner.
 • Anpassning av teknik utifrån terräng- & rytmförändringar.
 • Styra & anpassa svängradien i olika typer av terräng & svängar.
 • Tävla nationellt & internationellt.
 • Repetera grunderna från tidigare åldersgrupper.

Övningar FIS Y/Ä junior (se fler exempel under Övningar)

Stavisättning

 

Stavisättning och dess påverkan på svängen


Stavisättning, dubbel, samma sida

 

Stavisättning, dubbel

 

Olika hopp

Introduktion Ledarguiden

Åldersgrupper

U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden

Övriga sidor i Ledarguiden

Ladda ner plansch

Du kan ladda ned och skriva ut en plansch att sätta upp i klubbhuset. Via QR-koderna får då alla enkelt tillgång till guidens introduktion och respektive åldersgrupp.

Plansch med QR-koder till Ledarguiden

Huvudpartner

Lagpartners