Gå till innehåll

Alpint

Ledarguiden U8

En bild

Ledarguiden är till för dig som tränar och leder barn och ungdomar. Tanken bakom dokumentet är att du ska kunna använda den som en guide och källa till inspiration i ditt ledarskap, anpassat efter den åldersgrupp du är intresserad av. Vi rekommenderar att du börjar med att gå igenom introduktionen och sedan tar dig vidare till den guide som passar åldern för just din träningsgrupp.

Ledarguiden U8 - Träna för att ha kul

Vad händer i lekstadiet?

Lekstadiet är en särskilt gynnsam period för att utveckla grundläggande motoriska rörelser och koordination. Barnet har hög förmåga att lära sig nya rörelser.

Syfte

Att skapa träningspass som syftar till att vara en knytpunkt för barnen som stärker deras intresse för utförsåkning och som lockar barnens nyfikenhet till att fortsätta att utvecklas till en allsidig skidåkare samt att skapa en stabil grund för framtida träning.

Att tänka på

U8 är en åldersgrupp där fokus ska ligga på att lära genom lekande. Här läggs grunden till ett intresse att röra på sig genom hela livet och till att forma allsidiga, hållbara och välmående skidåkare genom hela livet. Friåkning och lekar är en viktig del av träningen både under snö- och barmarkssäsong. Svenska Skidförbundet rekommenderar att åkare i U8 startar sin skidsäsong när det finns snö att tillgå i Sverige och fram tills dess köra barmarksträning i olika former. Barmarksträningen kan innehålla exempelvis fotboll, gymnastik och annan aktivitet som syftar till rörelseglädje, och bör alltså vara varierad. Se mer om detta under Årsplanering.

Feedback & instruktioner

Utformningen av banor och övningar ska vara så tydlig att barnen får direkt feedback från banan/miljön om de utför övningen på rätt sätt eller om de behöver göra någon justering. Muntlig och instruerande feedback bör knappt behövas. Instruktioner och feedback bör ges i dialog med barnen. I lekstadiet är det viktigaste att barnen får prova sig fram och att alla blir sedda. Därför bör fokus också framför allt ligga på positiv feedback och förstärkning.

Årsplanering

Fokus i träningen ligger på att förstärka barnens rörelseglädje. Det är också här som grunden läggs till barnets intresse att fortsätta röra på sig livet igenom. I det här stadiet ligger fokus framför allt på att främja barnets grundläggande motoriska kunskaper och rekommendationen är att minst hälften av idrottandet bör ske genom spontan lek. Se mer under Grunder för hållbar & långsiktig träning/Årsplanering nedan.

Skidkunskaper & rekommendationer

Inför träning

 • Planera träningen. Använd t.ex. övningsbanken och utgå från de skidkunskaper som gäller för U8.
 • Gemensam samling och uppvärmning. Tips! Hämta inspiration i lekhäftet Skidlekar >> Pdf, 639.3 kB.
 • Kommunicera syftet med träningen (detta ska vi öva på idag för att...).
 • Se över så att ni har tillräcklig bemanning.
 • Se över så att ni har tillräckligt med och korrekt material.

Rekommendationer ledare U8

Skidkunskaper aktiva U8

 • Glida på en skida åt gången.
 • Hockeystopp med snösprut åt båda hållen.
 • Åka i olika typer av snöförhållanden.
 • Hoppa i ett hopp.
 • Åka lift på egen hand.
 • Åka baklänges.
 • Åka för Alpina teknikmärken.

En rekommendation är att använda sig av de Alpina teknikmärkena som motivation för barnen. Se mer om det nedan.

R.A.M.

ROLIGT

Har vi känt glädje och mår vi bra?

AKTIVITET

Har vi varit engagerade och aktiva?

MOTIVERANDE

Har vi alla känt drivkraft och lust? Vill vi komma tillbaka?

Kunskapsutveckling för U8-ledare

Klicka på respektive cirkel nedan för att hitta inspiration till gruppens träningar och information om utrustning. Under Träningspass och Tekniska banor hittar du förslag på träningspass och banor som är anpassade till åldersgruppen. Se även Övningar för moment som utgår från skidåkningens grunder samt utrustningslista under Utrustning.

Träningspass ledarguiden
Utrustning ledarguiden
Utrustning ledarguiden
Utrustning ledarguiden

Grunder för hållbar & långsiktig träning

Nedan finns rubriker som berör gemensamma nämnare för hållbar och långsiktig träning för samtliga åldersgrupper. Du hittar också dessa i introduktionen för Ledarguiden.

Barnens utveckling U8

7-8 år (mellersta barndomen)

I den här åldern bör fokus ligga på att utveckla grundläggande motoriska färdigheter genom lek. Barnen har stor förmåga att utveckla snabbhet genom att träna på rörlighet (agility), balans (balance) och koordination (coordination).

För att uppnå det bör fokus ligga på att främja rörelseglädje. Minst hälften av mängden träning och idrottande bör ske genom spontan lek. I träningssammanhang översätts det till att en stor del av träningen består av lek som främjar motorisk förmåga och glädje att röra sig. Det är också här grunden läggs till fortsatt intresse att röra sig genom livet och för det fysiska självförtroendet. 

En stor del av den alpina träningen bör fokusera på styrd friåkning med övningar som syftar till att, som ovan, främja de motoriska färdigheterna och mindre på att åka bana. Åkarna tränar för att ha kul i sin hemmabacke med kompisar.

Läs mer om detta genom att klicka på Barn & ungdomars utveckling nedan.

Årsplanering U8

Rekommendationen för årsplanering för U8 kommer ur forskning om barn och ungdomars fysiska utveckling och grundar sig i syftet att forma allsidiga, hållbara och välmående skidåkare genom hela livet. Genom att följa rekommendationerna för de olika åldersgrupperna får vi en progression (se progressionsprincipen) från U8 till senior där tränings- och tävlingsvolym samt utveckling av syfte med träningen följer den naturliga fysiska och mentala utvecklingen.

Förklaringar Årsplanering

Lära i U8/U10 = lära genom att leka (utveckla grundläggande rörelsemönster)
Lära i äldre åldersgrupper = hantera utrustning, lära sig ny teknik, materialkunskap m.m.
Utveckla = teknik, övningar, banor etcetera
Utmana = utöka svårighetsgraden rörande teknik
Prestera = tävlingsmoment (toppa formen)

OBS: Det är viktigt att gå tillbaka till föregående moment då och då, i enlighet med progressionsprincipen. Exempel: Under prestationsperiod, gå tillbaka till läraperiod och exempelvis kör kortkäppsbana för att bibehålla tekniken.

Läs mer

Träningsprinciper
Skidåkningens grunder
Utveckling & kompetens
Träningsprinciper
Alpina teknikmärken

Alpina teknikmärken

Att ta teknikmärkena är ett roligt sätt att driva utvecklingen för våra yngsta alpina åkare och bidrar till att lära sig grundövningar i alpin utförsåkning. Precis som med de traditionella simmärkena (som silvergrodan) kan barnen träna på olika moment och få ett märke när de klarat av det som krävs.

Märkena finns i valörerna järn, brons, silver och guld och dessa representerar olika nivåer. På vår sida om alpina teknikmärken hittar du skidkunskaperna för de olika märkena och tips till banor med mera. Märkena beställer föreningarna själva via Sporrong.se.

Gå till Alpina teknikmärken >>

Skidkunskaper & övningar för U8

De grundläggande skidkunskaperna för varje åldersgrupp, som varje åkare i respektive grupp bör kunna innan de går vidare till nästa nivå, bygger vidare på föregående åldersgrupps skidkunskaper. Om gruppen exempelvis tränar på att hoppa i U8 så ökar svårighetsgraden i U10. Det är viktigt att komma ihåg att gå tillbaka med jämna mellanrum och repetera skidkunskaperna från tidigare åldersgrupper. Detta gäller hela vägen upp till seniornivå.

Ett par övningar för att träna skidkunskaperna finns nedan. Du hittar också mer i vår övningsbank >>

Skidkunskaper U8

 • Glida på en skida åt gången.
 • Hockeystopp med snösprut åt båda hållen.
 • Åka i olika typer av snöförhållanden.
 • Hoppa i ett hopp.
 • Åka lift på egen hand.
 • Åka baklänges.
 • Åka för Alpina teknikmärken.

Övningar U8

Glida på en skida åt gången

 

Hockeystopp med parallella knän

Introduktion Ledarguiden

Åldersgrupper

U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden

Övriga sidor i Ledarguiden

Ladda ner plansch

Du kan ladda ned och skriva ut en plansch att sätta upp i klubbhuset. Via QR-koderna får då alla enkelt tillgång till guidens introduktion och respektive åldersgrupp.

Plansch med QR-koder till Ledarguiden

Huvudpartner

Lagpartners