Gå till innehåll

Alpint

Ledarguiden U16

En bild

Ledarguiden är till för dig som tränar och leder barn och ungdomar. Tanken bakom dokumentet är att du ska kunna använda den som en guide och källa till inspiration i ditt ledarskap, anpassat efter den åldersgrupp du är intresserad av. Vi rekommenderar att du börjar med att gå igenom introduktionen och sedan tar dig vidare till den guide som passar åldern för just din träningsgrupp.

Ledarguiden U16: uppbyggnadsstadiet fas 2

Vad händer i uppbyggnadsstadiet?

Tillväxtspurten sker normalt under denna period vilket bidrar till en ökad utveckling av styrka och kondition. I uppbyggnadsstadiet avslutas oftast flickornas tillväxtspurt och pojkar når maximal tillväxtspurt.

Syfte

Vid träning bör man lägga stor vikt vid tekniskt utförande. Förändringar i kroppsstorlek och kroppsbyggnad under tillväxtspurten kan leda till försämrad rörelsekvalitet och därför bör träningen vara allsidig och innehålla stor rörelsevariation under den här perioden. Styrketräning med extern belastning bör introduceras men med betoning på god teknik.

Att tänka på

Vid U16 går åkarna igenom en stor förändring både kroppsligt och mentalt. Samtidigt bidrar tillväxtspurten till att individen får en ökad kapacitet gällande styrka och kondition. Exempelvis blir det lättare för individen att utveckla muskelmassa. Styrketräning med belastning av vikter (extern belastning) bör introduceras inledningsvis men med stort fokus på att utföra styrkeövningar med god teknik. Åkare i det här åldersspannet bör träna samtliga alpina discipliner samtidigt som det är fördelaktigt om åkarna också deltar i andra organiserade eller spontana idrottsaktiviteter utöver den alpina skidåkningen. Se mer om detta under Årsplanering nedan.

Feedback

Ledare i åldersgruppen bör ha tid att reflektera och analysera de individuella åkarnas teknik och därefter låta den aktive själv göra detsamma (reflektera och analysera). Det är viktigt att ledare och åkare har en god kommunikation där åkaren får tid och möjlighet att "tänka själv" och därefter tillsammans med ledaren komma fram till tekniska mål på kort och lång sikt.

Årsplanering för U16 - uppbyggnadsstadiet

I uppbyggnadsstadiet sker, som nämnt, tillväxtspurten under denna period vilket bidrar till ökad utveckling av styrka och kondition. I den här åldern rekommenderas att åkarna tränar samtliga discipliner och tävlar på regionsnivå. Årsplaneringen nedan anger en skidträningsvolym om 60-80 tillfällen/år och 3-6 pass/vecka under hela året. Detta är anpassat efter åldersgruppens fysiska förutsättningar och för att utveckla dessa i enlighet med progressionsprincipen.

Information om skidgymnasium

På vår sida om skidgymnasieverksamhet kan du läsa mer om antagningsprocesser och hitta rekommenderade övningar med mera.
Gå till Skidgymnasieverksamhet >>

Skidkunskaper & rekommendationer

Inför träning

 • Glöm inte samling och uppvärmning
 • Kommunicera syftet med träningen (detta ska vi öva på idag för att...).
 • Se över så att ni har tillräcklig bemanning.
 • Se över så att ni har tillräckligt med och korrekt material.
 • Säkerhet - vad behöver ni tänka på?

Rekommendationer ledare U16

 • Lägg upp en kort- & långsiktig individuell plan med åkaren för att uppfylla de tekniska målen ni kommer överens om.
 • Använd timing vid vissa tillfällen för feedback och analys. Träna olika moment som start, flack- och brantåkning, sekvenser med kombinationer och så vidare. Timingen behöver inte vara lik den som används i tävling.
 • Använd video kontinuerligt som ett verktyg i träningen. Ledaren och åkaren analyserar och reflekterar över eventuella moment som behöver stärkas.
 • Delta vid tillfälle i en eller flera skicrosstävlingar.
 • Lär mer på alpineski.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skidor.com
 • Utvärdera: Utgå från RAM-modellen
  nedan.
 • Gå tillbaka och repetera grunderna från tidigare åldersgrupper (U8-U14).

Skidkunskaper aktiva U16

 • Anpassning av rörelse i bana & friåkning i alla variationer av terräng- & snöförhållanden.
 • Anpassning av rörelse & sväng i flack & brant terräng.
 • Åka kombination i slalombana till öppna portar med god anpassningsförmåga.
 • Hoppkortsväng med stavisättning i röd backe.
 • Anpassade rörelser på ytterskidans skärning i medelstora svängar med andra skidan i luften.
 • Åka svängar i hög fart med förmåga att minska & öka farten.
 • Träna alla discipliner.
 • Anpassa tekniken utifrån terräng- & rytmförändringar.
 • Åka styrande parallellsväng i stora & små svängar.
 • Reflektera över konsekvenser av taktiska & tekniska val.
 • Tävla i region och nationellt.
 • Ta fullt ansvar för utrustning & skidvård.

OBS! Gå alltid tillbaka till skidkunskaperna för tidigare åldersgrupp (U14) och repetera grunderna!

R.A.M.

ROLIGT

Har vi känt glädje och mår vi bra?

AKTIVITET

Har vi varit engagerade och aktiva?

MOTIVERANDE

Har vi alla känt drivkraft och lust? Vill vi komma tillbaka?

Kunskapsutveckling för U16-ledare

Klicka på respektive cirkel nedan för att fördjupa dina kunskaper som ledare för U16. Under Träningspass och Tekniska banor hittar du inspiration till träningspass och banor som är anpassade till åldersgruppen. Se även Övningar för moment som utgår från skidåkningens grunder samt utrustningslista under Utrustning.

Träningspass ledarguiden
Utrustning ledarguiden
Utrustning ledarguiden
Utrustning ledarguiden

Grunder för hållbar & långsiktig träning

Nedan finns rubriker som berör gemensamma nämnare för hållbar och långsiktig träning för samtliga åldersgrupper. Klicka på respektive bild för mer information. Du hittar också dessa i introduktionen för Ledarguiden.

Barn & ungdomars utveckling U16

15-16 år uppbyggnadsstadiet fas 2

Mellan U14 och U16 utvecklas barnet in i tonårsperioden. Tillväxtspurten infaller normalt under den här perioden vilket bidrar till ökad kapacitet gällande styrka och kondition. Barnet får exempelvis större förmåga att utveckla muskelmassa. Därför bör styrketräning med belastning av vikter (extern belastning) introduceras men med stort fokus och betoning på hur övningar utförs med god teknik.

Åkare i det här åldersspannet bör träna samtliga discipliner inom den alpina skidåkningen. Det är en fördel om barnet deltar i minst en organiserad eller spontan idrottsaktivitet utöver den alpina skidåkningen. Med ökande ålder bör också en större del av träningen styras mot att åka styrd friåkning kontra bana (med en fördelning på cirka 40 mot 60 procent). 

Läs mer om detta genom att klicka på Barn & ungdomars utveckling nedan.

Årsplanering

Rekommendationen för årsplanering för U16 kommer ur relevant och erkänd forskning om barn och ungdomars fysiska utveckling och grundar sig i syftet att forma allsidiga, hållbara och välmående skidåkare genom hela livet. Genom att följa rekommendationerna för de olika åldersgrupperna får vi en progression (se progressionsprincipen) från U8 till senior där tränings- och tävlingsvolym samt utveckling av syfte med träningen följer den naturliga fysiska och mentala utvecklingen.

Läs mer

Träningsprinciper
Skidåkningens grunder
Utveckling & kompetens
Träningsprinciper

Skidkunskaper & övningar för U16

De grundläggande skidkunskaperna för varje åldersgrupp, som varje åkare i respektive grupp bör kunna innan de går vidare till nästa nivå, bygger vidare på föregående åldersgrupps skidkunskaper. Om gruppen exempelvis tränar på att hoppa i ett hopp i U8 och snurra 360° i U10 så läggs det ihop till att hoppa och snurra 360° i U12, och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg att gå tillbaka med jämna mellanrum och repetera skidkunskaperna från tidigare åldersgrupper hela vägen upp på seniornivå. Nedan är skidkunskaperna för U16 angivna följd av några övningar som tränar upp specifika skidkunskaper (se referens inom parantes).

Skidkunskaper U16

 • Anpassning av rörelse i bana & friåkning i alla variationer av terräng- & snöförhållanden.
 • Anpassning av rörelse & sväng i flack & brant terräng.
 • Åka kombination i slalombana till öppna portar med god anpassningsförmåga.
 • Hoppkortsväng med stavisättning i röd backe (hoppkortsväng).
 • Anpassade rörelser på ytterskidans skärning i medelstora svängar med andra skidan i luften (en skida).
 • Åka svängar i hög fart med förmåga att minska & öka farten.
 • Träna alla discipliner.
 • Anpassa tekniken utifrån terräng- & rytmförändringar.
 • Åka styrande sväng med parallella skidor i stora & små svängar (styrande sväng).
 • Reflektera över konsekvenser av taktiska & tekniska val.
 • Tävla i region och nationellt.
 • Ta fullt ansvar för utrustning & skidvård.

Ett par övningar för att träna skidkunskaperna finns nedan. Du hittar också mer i vår övningsbank >>

Hoppkortsväng

Åka på en skida

Styrande sväng

Introduktion Ledarguiden

Åldersgrupper

U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden

Övriga sidor i Ledarguiden

Ladda ner plansch

Du kan ladda ned och skriva ut en plansch att sätta upp i klubbhuset. Via QR-koderna får då alla enkelt tillgång till guidens introduktion och respektive åldersgrupp.

Plansch med QR-koder till Ledarguiden

Huvudpartner

Lagpartners