Gå till innehåll

Alpint

Ledarguiden U10

En bild

Ledarguiden är till för dig som tränar och leder barn och ungdomar. Tanken bakom dokumentet är att du ska kunna använda den som en guide och källa till inspiration i ditt ledarskap, anpassat efter den åldersgrupp du är intresserad av. Vi rekommenderar att du börjar med att gå igenom introduktionen och sedan tar dig vidare till den guide som passar åldern för just din träningsgrupp.

Ledarguiden U10 - träna för att ha kul

Vad händer i lekstadiet?

Lekstadiet är en särskilt gynnsam period för att utveckla rörlighet och snabbhet. Barnet har en hög förmåga att lära sig nya rörelser men fysiologiskt är skillnaderna relativt små mellan U8 och U10. Läs mer under Barnets utveckling*

Syfte

Träningen ska vara rolig och välorganiserad med fokus på att utveckla balans och rörelseförmåga*.

Att tänka på

U10 är precis som U8 är en åldersgrupp där fokus ska ligga på att lära genom lekande. Här läggs grunden till ett intresse att röra på sig genom hela livet och till att forma allsidiga, hållbara och glada skidåkare livet ut. Friåkning och lekar är en stor och viktig del av träningen både under snö- och barmarkssäsong. Svenska Skidförbundet rekommenderar att åkare i U10 startar sin skidsäsong när det finns snö att tillgå i Sverige och fram tills dess köra barmarksträning i olika former. Barmarksträningen, som pågår hela året, kan innehålla exempelvis fotboll, gymnastik och annan aktivitet som syftar till rörelseglädje, och bör alltså vara varierad. Se mer om detta under Årsplanering nedan.

Feedback

Utformningen av banor och övningar ska vara så tydlig att barnen får direkt feedback från miljön. Alltså: om barnet utför övningen på rätt sätt kommer barnet att klara övningen. Om barnet utför övningen på fel sätt kommer barnet inte att klara övningen. Instruerande feedback bör ske i direkt dialog med åkaren.

Årsplanering

I den här åldern har barnen stor förmåga att utveckla snabbhet genom att träna ABCs (Agility, Balance, Coordination). Se mer om detta under Årsplanering för U10 nedan. I träningssammanhang översätts det till att en stor del av träningen består av lek som främjar motorisk förmåga och rörelseglädje. Det är också här grunden läggs till fortsatt intresse att röra på sig livet igenom.

En stor del av den alpina träningen bör fokusera på styrd friåkning med övningar som syftar till att, enligt ovan, främja de motoriska färdigheterna och en mindre del bör handla om att åka bana. Åkarna tränar för att ha kul i sin hemmabacke med kompisar och rekommendationen är att minst hälften av idrottandet bör ske genom spontan lek.

Skidkunskaper & rekommendationer

Inför träning

 • Planera träningen. Använd t.ex. övningsbanken och utgå från de skidkunskaper som gäller för U10.
 • Samling och uppvärmning.
 • Kommunicera syftet med träningen (detta ska vi öva på idag för att...).
 • Se över så att ni har tillräcklig bemanning.
 • Se över så att ni har tillräckligt med och korrekt material.
 • Säkerhet - vad behöver ni tänka på?

Rekommendationer ledare U10

Stadie: Lära & leka

 • Skapa olika typer av metodiska banor där banorna ger direkt feedback.
 • Utmana gruppen genom många olika övningar i varierad terräng.
 • Introducera barnen till skicross och de olika alpina disciplinerna.
 • Lär mer på alpineski.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skidor.com
 • Utvärdera: Utgå från RAM-modellen nedan.
 • Gå då och då tillbaka och repetera grunderna från U8.

Skidkunskaper aktiva U10

Stadie: Lära & leka

 • Åka skärande sväng i lätt terräng.
 • Åka blanda stora & små svängar utan stavar.
 • Åka banor med SL, GS, tält & hopp.
 • Åka en bana med terrängvågor.
 • Snurra 360° åt båda hållen.
 • Åka friåkning i varierad terräng/olika typer av rytm i lätt terräng.
 • Åka friåkning i bana med stavisättning.
 • Tävla i klubben & eventuellt närliggande klubbar

OBS! Gå alltid tillbaka till skidkunskaperna för tidigare åldersgrupp (U8) och repetera grunderna!

R.A.M.

ROLIGT

Har vi känt glädje och mår vi bra?

AKTIVITET

Har vi varit engagerade och aktiva?

MOTIVERANDE

Har vi alla känt drivkraft och lust? Vill vi komma tillbaka?

Kunskapsutveckling för U8-ledare

Klicka på respektive cirkel nedan för att fördjupa dina kunskaper som ledare för U8. Under Träningspass och Tekniska banor hittar du inspiration till träningspass och banor som är anpassade till åldersgruppen. Se även Övningar för moment som utgår från skidåkningens grunder samt utrustningslista under Utrustning.

Träningspass ledarguiden
Utrustning ledarguiden
Utrustning ledarguiden
Utrustning ledarguiden

Grunder för hållbar & långsiktig träning

Nedan finns rubriker som berör gemensamma nämnare för hållbar och långsiktig träning för samtliga åldersgrupper. Klicka på respektive bild för mer information. Du hittar också dessa i introduktionen för Ledarguiden.

*Barnens utveckling U10

I åldersgruppen U10 är barnets utveckling fortsatt stabil och barnet har ännu inte nått sin tillväxttopp. I detta åldersspann är barnets fysiska egenskaper i förhållande till rörlighet, smidighet, snabbhet, explosivitet och styrka omfattande och barnet har nått en viss mognad i förhållande till sin grundläggande rörelseförmåga. Barnet fortsätter att utveckla de sportspecifika rörelserna som hör till alpin skidåkning (i detta fall). 

Träningen bör vara måttligt strukturerad där rörelseglädje fortsatt är i fokus. Det innebär att träningen till viss del fokuserar på att utveckla sportspecifik rörelseförmåga men att denna träning blandas upp med lekar, friåkning och att exempelvis testa andra discipliner och grenar. Lekar består av rörelser som stärker de grundläggande rörelseförmågorna och förståelsen för skidåkningens grunder.

Läs mer om detta genom att klicka på Barn & ungdomars utveckling nedan.

Årsplanering U10

Rekommendationen för årsplanering för U10 baseras på relevant forskning från erkända källor om barn och ungdomars fysiska utveckling och grundar sig i syftet att forma allsidiga, hållbara och välmående skidåkare genom hela livet. Genom att följa rekommendationerna för de olika åldersgrupperna får vi en progression (se progressionsprincipen) från U8 till senior där tränings- och tävlingsvolym samt utveckling av syfte med träningen följer den naturliga fysiska och mentala utvecklingen.

Förklaringar Årsplanering

Lära i U8/U10 = lära genom att leka (utveckla grundläggande rörelsemönster)
Lära i äldre åldersgrupper = hantera utrustning, lära sig ny teknik, materialkunskap m.m.
Utveckla = teknik, övningar, banor etcetera
Utmana = utöka svårighetsgraden rörande teknik
Prestera = tävlingsmoment (toppa formen)

OBS: Det är viktigt att gå tillbaka till föregående moment då och då, i enlighet med progressionsprincipen. Exempel: Under prestationsperiod, gå tillbaka till läraperiod och exempelvis kör kortkäppsbana för att bibehålla tekniken.

Årsplanering U10

Läs mer

Träningsprinciper
Skidåkningens grunder
Utveckling & kompetens
Träningsprinciper
Alpina teknikmärken

Alpina teknikmärken

Att ta teknikmärkena är ett roligt sätt att driva utvecklingen för våra yngsta alpina åkare och bidrar till att lära sig grundövningar i alpin utförsåkning. Precis som med de traditionella simmärkena (som silvergrodan) kan barnen träna på olika moment och få ett märke när de klarat av det som krävs.

Märkena finns i valörerna järn, brons, silver och guld och dessa representerar olika nivåer. På vår sida om alpina teknikmärken hittar du skidkunskaperna för de olika märkena och tips till banor med mera. Märkena beställer föreningarna själva via Sporrong.se.

Gå till Alpina teknikmärken >>

Skidkunskaper & övningar U10

De grundläggande skidkunskaperna för varje åldersgrupp, som varje åkare i respektive grupp bör kunna innan de går vidare till nästa nivå, bygger vidare på föregående åldersgrupps skidkunskaper. Om gruppen exempelvis tränar på att hoppa i U8 så ökar svårighetsgraden i U10. Det är viktigt att komma ihåg att gå tillbaka med jämna mellanrum och repetera skidkunskaperna från tidigare åldersgrupper. Detta gäller hela vägen upp till seniornivå.

Skidkunskaper U10

 • Åka skärande sväng i lätt terräng.
 • Åka blandat stora & små svängar utan stavar.
 • Åka slalom- och storslalombanor med tält & hopp.
 • Åka en bana med terrängvågor.
 • Snurra 360° åt båda hållen.
 • Åka friåkning i varierad terräng/olika typer av rytm i lätt terräng.
 • Åka friåkning i bana med stavisättning.
 • Tävla i klubben & eventuellt närliggande klubbar

Ett par övningar för att träna skidkunskaperna finns nedan. Du hittar också mer i vår övningsbank >>

Skärande slalomsväng

Skärande storslalomsväng

Skärande stämsväng

Snurra runt på plana skidor

Kortsväng

Introduktion Ledarguiden

Åldersgrupper

U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden

Övriga sidor i Ledarguiden

Ladda ner plansch

Du kan ladda ned och skriva ut en plansch att sätta upp i klubbhuset. Via QR-koderna får då alla enkelt tillgång till guidens introduktion och respektive åldersgrupp.

Plansch med QR-koder till Ledarguiden

Huvudpartner

Lagpartners