Gå till innehåll

Alpint

Ledarguiden U14

En bild

Ledarguiden är till för dig som tränar och leder barn och ungdomar. Tanken bakom dokumentet är att du ska kunna använda den som en guide och källa till inspiration i ditt ledarskap, anpassat efter den åldersgrupp du är intresserad av. Vi rekommenderar att du börjar med att gå igenom introduktionen och sedan tar dig vidare till den guide som passar åldern för just din träningsgrupp.

Ledarguiden U14: Uppbyggnadsstadiet fas 1

Vad händer i uppbyggnadsstadiet?

Både pojkars och flickors förmåga att dra egna slutsatser förbättras och generellt förekommer tillväxtspurten för flickor i denna ålder.

Syfte

Syftet med träningen i den här åldersgruppen bör vara att öka skidåkarnas rörelseflexibilitet och anpassning till olika förhållanden (både snö- och andra förhållanden) på snö.

Att tänka på

I all träning för barn och ungdomar läggs grunden för att bli allsidiga, hållbara och hälsosamma skidåkare livet ut. Ungdomar i U14 åldern går igenom en period då det händer mycket både fysiskt och mentalt vilket kan behöva tas hänsyn till i träningen, särskilt när gruppen består av individer som utvecklas i olika takt.

Förmågan att dra egna slutsatser förbättras i den här åldern och flickor går generellt in i tillväxtspurten vilket innebär en ökad kapacitet gällande styrka och kondition. Åkarna börjar också, generellt, öka sin förmåga att bygga muskelmassa. Därför bör styrketräning med vikter introduceras men fokus ska ligga på att genomföra styrkeövningar med god teknik.

Feedback

Feedback ges i dialog med åkaren där ledaren hjälper åkaren att dra egna slutsatser genom att ställa frågor till åkaren. Fokus bör ligga på att ge positiv feedback om vad åkaren ska göra (framtidsperspektiv och åtgärder) istället för på vad åkaren har gjort.

Årsplanering

Som nämnt ovan har åkare i det här åldersspannet en större förmåga att utveckla styrka och kondition tack vare det tillväxtblock de befinner sig i. Åkarna har också större förmåga att bygga muskelmassa och styrketräning med vikter bör introduceras med fokus på att utföra styrkeövningar med god teknik.

Åkare i den här åldersgruppen bör träna samtliga alpina discipliner och rekommendationen är att de deltar i minst en organiserad eller spontan idrottsaktivitet/vecka utöver den alpina skidåkningen. Gällande alpin skidträning på snö bör cirka 40 procent av den alpina träningen bestå av styrd friåkning kontra 60 procent banåkning. Se mer om detta under Årsplanering nedan.

Skidkunskaper & rekommendationer

Inför träning

 • Glöm inte samling och uppvärmning
 • Kommunicera syftet med träningen (detta ska vi öva på idag för att...).
 • Se över så att ni har tillräcklig bemanning.
 • Se över så att ni har tillräckligt med och korrekt material.
 • Säkerhet - vad behöver ni tänka på?

Rekommendationer ledare U14

 • Skapa en strukturerad och tydlig träningsplan för hela säsongen.
 • Gör en kort- och långsiktig plan för de tekniska målen i dialog med åkaren.
 • Använd video vid vissa tillfällen som ett verktyg för feedback och analys.
 • Utmana individen och gruppen med tekniska banor och övningar i varierad terräng.
 • Ge förutsättningar så att åkarna vågar testa och tävla i alla discipliner och eventuellt andra grenar som skicross.
 • Utvärdera: Utgå från RAM-modellen nedan.
 • Gå tillbaka och repetera grunderna från tidigare åldersgrupper.
 • Lär mer genom alpina utbildningar och alpineski.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skidkunskaper U14

 • Åka skärande sväng från brant till flack terräng och tvärtom.
 • Åka ett staket i röd terräng med god balans och rytm.
 • Hoppkortsväng med stavisättning i brant terräng.
 • Hoppa i ett större hopp med fart och kontrollerad landning.
 • Åka i bana med fartkontroll i varierad terräng och i olika typer av snöförhållanden.
 • Hasa rakt ner i fallinjen med överkroppen vänd nedåt.
 • Ta visst ansvaer för utrustning och skidvård, som vallning och bryning.
 • Tävla i distrikt och nationellt.
 • Träna alla discipliner.
 • Åka i en puckelpist.

OBS! Gå alltid tillbaka till skidkunskaperna för tidigare åldersgrupper och repetera grunderna!

R.A.M.

ROLIGT

Har vi känt glädje och mår vi bra?

AKTIVITET

Har vi varit engagerade och aktiva?

MOTIVERANDE

Har vi alla känt drivkraft och lust? Vill vi komma tillbaka?

Kunskapsutveckling för U14-ledare

Klicka på respektive cirkel nedan för att fördjupa dina kunskaper som ledare för U14. Under Träningspass och Tekniska banor hittar du inspiration till träningspass och banor som är anpassade till åldersgruppen. Se även Övningar för moment som utgår från skidåkningens grunder samt utrustningslista under Utrustning.

Träningspass ledarguiden
Utrustning ledarguiden
Utrustning ledarguiden
Utrustning ledarguiden

Grunder för hållbar & långsiktig träning

Nedan finns rubriker som berör gemensamma nämnare för hållbar och långsiktig träning för samtliga åldersgrupper. Klicka på respektive bild för mer information. Du hittar också dessa i introduktionen för Ledarguiden.

Barn & ungdomars utveckling U14

13-14 år uppbyggnadsstadiet fas 1

I U14 och U16 utvecklas barnet in i tonårsperioden. Tillväxtspurten infaller normalt under den här perioden vilket bidrar till ökad kapacitet gällande styrka och kondition. Barnet får exempelvis större förmåga att utveckla muskelmassa. Därför bör styrketräning med belastning av vikter (extern belastning) introduceras (i U14) men med stort fokus och betoning på hur övningar utförs med god teknik. Åkare i det här åldersspannet bör träna samtliga discipliner inom den alpina skidåkningen. Det är en fördel om barnet deltar i minst en organiserad eller spontan idrottsaktivitet utöver den alpina skidåkningen. Med ökande ålder bör också en större del av träningen styras mot att åka styrd friåkning kontra bana (med en fördelning på cirka 40 mot 60 procent för U14).

Läs mer om detta genom att klicka på Barn & ungdomars utveckling nedan.

Årsplanering

Rekommendationen för årsplanering för U14 kommer ur relevant och erkänd forskning om barn och ungdomars fysiska utveckling och grundar sig i syftet att forma allsidiga, hållbara och välmående skidåkare genom hela livet. Genom att följa rekommendationerna för de olika åldersgrupperna får vi en progression (se progressionsprincipen) från U8 till senior där tränings- och tävlingsvolym samt utveckling av syfte med träningen följer den naturliga fysiska och mentala utvecklingen. Årsplaneringen nedan är särskilt anpassad för gruppen U14 och baserad på ovanstående.

Förklaringar Årsplanering

Lära i U8/U10 = lära genom att leka (utveckla grundläggande rörelsemönster)
Lära i äldre åldersgrupper = hantera utrustning, lära sig ny teknik, materialkunskap m.m.
Utveckla = teknik, övningar, banor etcetera
Utmana = utöka svårighetsgraden rörande teknik
Prestera = tävlingsmoment (toppa formen)

OBS: Det är viktigt att gå tillbaka till föregående moment då och då, i enlighet med progressionsprincipen. Exempel: Under prestationsperiod, gå tillbaka till läraperiod och exempelvis kör kortkäppsbana för att bibehålla tekniken.

Årsplanering U14 2023

Lär mer

Träningsprinciper
Skidåkningens grunder
Utveckling & kompetens
Träningsprinciper

Skidkunskaper & övningar för U14

De grundläggande skidkunskaperna för varje åldersgrupp, som varje åkare i respektive grupp bör kunna innan de går vidare till nästa nivå, bygger vidare på föregående åldersgrupps skidkunskaper. Om gruppen exempelvis tränar på att hoppa i ett hopp i U8 och snurra 360° i U10 så läggs det ihop till att hoppa och snurra 360° i U12, och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg att gå tillbaka med jämna mellanrum och repetera skidkunskaperna från tidigare åldersgrupper hela vägen upp på seniornivå.

Nedan hittar du de skidkunskaper som U14 bör behärska samt exempel på övningar (se inom parantes). Fler övningar hittar du i Övningsbanken/Övningar och förslag på träningspass som övar på dessa kunskaper under Träningspass U14.

Skidkunskaper U14

 • Åka skärande sväng från brant till flack terräng och tvärtom (skärande slalom-, stäm- och storslalomsväng).
 • Åka ett staket i röd terräng med god balans och rytm.
 • Hoppkortsväng med stavisättning i brant terräng (hoppkortsväng).
 • Hoppa i ett större hopp med fart och kontrollerad landning.
 • Åka i bana med fartkontroll i varierad terräng och i olika typer av snöförhållanden.
 • Hasa rakt ner i fallinjen med överkroppen vänd nedåt.
 • Ta visst ansvaer för utrustning och skidvård, som vallning och bryning.
 • Tävla i distrikt och nationellt.
 • Träna alla discipliner.
 • Åka i en puckelpist.

Ett par övningar för att träna skidkunskaperna finns nedan. Du hittar också mer i vår övningsbank >>

Skärande slalomsväng

Skärande storslalomsväng

Skärande stämsväng

Hoppkortsväng

Hasa med gnugg

Hasa sida kanta dalskida

Hasa sida kanta överskida

Introduktion Ledarguiden

Åldersgrupper

U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden

Övriga sidor i Ledarguiden

Ladda ner plansch

Du kan ladda ned och skriva ut en plansch att sätta upp i klubbhuset. Via QR-koderna får då alla enkelt tillgång till guidens introduktion och respektive åldersgrupp.

Plansch med QR-koder till Ledarguiden

Huvudpartner

Lagpartners