Gå till innehåll

Alpint

Ledarguiden U12

En bild

Ledarguiden är till för dig som tränar och leder barn och ungdomar. Tanken bakom dokumentet är att du ska kunna använda den som en guide och källa till inspiration i ditt ledarskap, anpassat efter den åldersgrupp du är intresserad av. Vi rekommenderar att du börjar med att gå igenom introduktionen och sedan tar dig vidare till den guide som passar åldern för just din träningsgrupp (se länk till introduktion till höger).

Ledarguiden U12 - Grundstadiet

Vad händer i grundstadiet?

Grundstadiet är en av de viktigaste perioderna för att lära sig teknik och barnen har en mycket hög förmåga att lära sig nya rörelser vilket bör stimuleras. I slutet av grundstadiet kan vissa individer gå in i en tillväxtspurt som innebär förändringar i barnets proportioner vilket kan försvåra teknikinlärning. Detta är individuellt och kan ha olika konsekvenser. Därför bör man ta hänsyn till var i utvecklingen individen befinner sig.

Syfte

Träna variationsrikt för att främja olika rörelsemönster som bidrar till allsidighet för att förbereda åkaren för att ta sig an samtliga discipliner och eventuell framtida prestation.

Att tänka på

I all träning för barn och ungdomar läggs grunden för ett intresse för att röra på sig genom hela livet. Det är också nu vi lägger grunden för att forma allsidiga, hållbara och hälsosamma skidåkare livet ut. Friåkning och en lekfull attityd till träning och tävling är viktiga delar för att barnen ska få och behålla ovanstående. Svenska Skidförbundet rekommenderar att åkare i U12 startar sin skidsäsong när det finns snö att tillgå i Sverige och fram tills dess köra barmarksträning i olika former. Barmarksträningen behöver inte alltid vara sportspecifik utan kan innehålla exempelvis fotboll, gymnastik och andra aktiviteter som inte är specifika för alpin skidåkning. Se mer om detta under Barn & ungdomars utveckling nedan*.

Feedback

Ledaren använder sig av rörelseuppgifter och skapar olika miljöer där feedback och dialog mellan ledare och åkare är viktig. Utgå från den individuella åkarens fysiska och mentala mognadsgrad, tidigare erfarenheter och karaktärsdrag för att kunna ge relevant feedback. Kom ihåg att åkarna i den här åldern på allvar börjar utvecklas i olika riktning, hitta sin egen personlighet och kan ha olika fysiska och mentala förutsättningar beroende på mognadsgrad.

Årsplanering

I det här åldersspannet utvecklas motoriken ytterligare. Barnet är i en övergångsfas från den mellersta barndomen till tonårstiden och har uppnått en god grundläggande rörelseförmåga. Fokus bör ligga på att bygga upp fysiska kapaciteter genom att träna på balans, koordination och styrka med kroppsvikten som enda belastning. En övervägande del av den alpina träningen bör fokusera på styrd friåkning än på att åka bana. Se mer om detta under Årsplanering nedan.

Skidkunskaper & rekommendationer

Inför träning

 • Glöm inte samling och uppvärmning
 • Kommunicera syftet med träningen (detta ska vi öva på idag för att...).
 • Se över så att ni har tillräcklig bemanning.
 • Se över så att ni har tillräckligt med och korrekt material.
 • Säkerhet - vad behöver ni tänka på?

Rekommendationer ledare U12

 • Skapa en strukturerad och tydlig träningsplan för hela säsongen.
 • Utmana både individen och gruppen med olika övningar i varierad terräng och friåknings- och tekniska banor.
 • Träna de olika alpina disciplinerna och kanske testa skicross eller andra grenar.
 • Lär mer på alpineski.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skidor.com
 • Utvärdera: Utgå från RAM-modellen nedan.
 • Gå tillbaka och repetera grunderna från U8 och U10.

Skidkunskaper aktiva U12

 • Åka skärande sväng i brant terräng.
 • Åka & svänga på en skida.
 • Göra en sladdande rund sväng.
 • Träna alla discipliner i sin hemmabacke.
 • Hoppa & snurra 360° i luften åt valfritt håll med fart.
 • Åka friåkning med fartkontroll i varierad terräng och olika typer av snöförhållanden.
 • Åka med ytterarmsteknik i slalombana.
 • Värma upp inför varje skidträning.
 • Tävla i distrikt och region.
 • Ta visst ansvar för utrustning.
 • Åka och glida i fartställning och hoppa över käppar med 6-10 meters avstånd.

OBS! Gå alltid tillbaka till skidkunskaperna för tidigare åldersgrupper och repetera grunderna!


R.A.M.

ROLIGT

Har vi känt glädje och mår vi bra?

AKTIVITET

Har vi varit engagerade och aktiva?

MOTIVERANDE

Har vi alla känt drivkraft och lust? Vill vi komma tillbaka?

Kunskapsutveckling för U12-ledare

Klicka på respektive cirkel nedan för att fördjupa dina kunskaper som ledare för U12. Under Träningspass och Tekniska banor hittar du inspiration till träningspass och banor som är anpassade till åldersgruppen. Se även Övningar för moment som utgår från skidåkningens grunder samt utrustningslista under Utrustning.

Träningspass ledarguiden
Utrustning ledarguiden
Utrustning ledarguiden
Utrustning ledarguiden

Grunder för hållbar & långsiktig träning

Nedan finns rubriker som berör gemensamma nämnare för hållbar och långsiktig träning för samtliga åldersgrupper. Klicka på respektive bild för mer information. Du hittar också dessa i introduktionen för Ledarguiden.

*Barnets utveckling U12

I det här åldersspannet utvecklas motoriken ytterligare. Barnet är i en övergångsfas från den mellersta barndomen till tonårstiden och har uppnått en god grundläggande rörelseförmåga. Det är en stor fördel om barnet utövar minst två idrotter utöver alpin skidåkning, antingen spontant som på rasterna i skolan eller med kompisarna på fritiden, eller i organiserad form. Fokus bör ligga på att bygga upp fysiska kapaciteter genom att träna på balans, koordination och styrka med kroppsvikten som enda belastning. En övervägande del av den alpina träningen bör fokusera på styrd friåkning än på att åka bana. Åkarna tränar främst för att träna lokalt och tävla i distrikt med fokus på skidglädje. Läs mer om detta genom att klicka på Barn & ungdomars utveckling nedan.

Årsplanering

Rekommendationen för årsplanering för U12 kommer ur relevant och erkänd forskning om barn och ungdomars fysiska utveckling och grundar sig i syftet att forma allsidiga, hållbara och välmående skidåkare genom hela livet. Genom att följa rekommendationerna för de olika åldersgrupperna får vi en progression (se progressionsprincipen) från U8 till senior där tränings- och tävlingsvolym samt utveckling av syfte med träningen följer den naturliga fysiska och mentala utvecklingen. Årsplaneringen nedan är särskilt anpassad för gruppen U12 och baserad på ovanstående.

Förklaringar Årsplanering

Lära i U8/U10 = lära genom att leka (utveckla grundläggande rörelsemönster)
Lära i äldre åldersgrupper = hantera utrustning, lära sig ny teknik, materialkunskap m.m.
Utveckla = teknik, övningar, banor etcetera
Utmana = utöka svårighetsgraden rörande teknik
Prestera = tävlingsmoment (toppa formen)

OBS: Det är viktigt att gå tillbaka till föregående moment då och då, i enlighet med progressionsprincipen. Exempel: Under prestationsperiod, gå tillbaka till läraperiod och exempelvis kör kortkäppsbana för att bibehålla tekniken.

Årsplanering alpin U12 2023

Lär mer

Träningsprinciper
Skidåkningens grunder
Utveckling & kompetens
Träningsprinciper

Skidkunskaper & övningar U12

I det här åldersspannet utvecklas motoriken ytterligare. Barnet är i en övergångsfas från den mellersta barndomen till tonårstiden och har uppnått en god grundläggande rörelseförmåga. Det är en stor fördel om barnet utövar minst två idrotter utöver alpin skidåkning, antingen spontant som på rasterna i skolan eller med kompisarna på fritiden, eller i organiserad form. Fokus bör ligga på att bygga upp fysiska kapaciteter genom att träna på balans, koordination och styrka med kroppsvikten som enda belastning. En övervägande del av den alpina träningen bör fokusera på styrd friåkning än på att åka bana. Åkarna tränar främst för att träna lokalt och tävla i distrikt med fokus på skidglädje.

Det är viktigt att komma ihåg att gå tillbaka med jämna mellanrum och repetera skidkunskaperna från tidigare åldersgrupper. Detta gäller hela vägen upp till seniornivå.

Skidkunskaper U12

 • Åka skärande sväng i brant terräng.
 • Åka & svänga på en skida.
 • Göra en sladdande rund sväng.
 • Träna alla discipliner i sin hemmabacke.
 • Hoppa & snurra 360° i luften åt valfritt håll med fart.
 • Åka friåkning med fartkontroll i varierad terräng och olika typer av snöförhållanden.
 • Åka med ytterarmsteknik i slalombana.
 • Värma upp inför varje skidträning.
 • Tävla i distrikt och region.
 • Ta visst ansvar för utrustning.
 • Åka och glida i fartställning och hoppa över käppar med 6-10 meters avstånd.

Ett par övningar för att träna skidkunskaperna finns nedan. Du hittar också mer i vår övningsbank >>

Skärande slalomsväng

Skärande storslalomsväng

Skärande stämsväng

Snurra runt på plana skidor

Introduktion Ledarguiden

Åldersgrupper

U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden
U10 symbol åldergrupper Ledarguiden

Övriga sidor i Ledarguiden

Ladda ner plansch

Du kan ladda ned och skriva ut en plansch att sätta upp i klubbhuset. Via QR-koderna får då alla enkelt tillgång till guidens introduktion och respektive åldersgrupp.

Plansch med QR-koder till Ledarguiden

Huvudpartner

Lagpartners